Archive for the ‘Gdy konieczna jest operacja’ Category

Powrót do pracy

Ponieważ każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, trudno mi z całą pewnością określić, kiedy będziesz mógł po­wrócić do pracy. Niektórzy wracają po 4 lub 6 tygodniach po operacji, inni mogą wymagać dłuższego okresu rekonwalescen­cji. Jeżeli lekarz zalecił pooperacyjne naświetlania lub chemio­terapię, będziesz – być może – mógł powrócić do pracy tylko na pół etatu. Wszystko zależy [...]

Terapia probiotyczna

Ważnym elementem leczenia po operacjach jelita grubego jest terapia probiotyczna. Probiotykito przyjazne bakterie, po­dobne do bakterii jogurtowych, żyjące w jelitach, które polep­szają ich funkcję i ułatwiają gojenie. Większość moich pacjentów zauważyła znaczne polepszenie funkcjonowania jelit, łącznie z oddawaniem stolców, gdy zastosowali terapię probiotyczną podczas rekonwalescencji po zabiegu na jelicie grubym. Wpływ na życie seksualne Czasami [...]

Naucz się regularnie wypróżniać

Celem tych ćwiczeń będzie regularne i całkowite wypróżnianie się zawsze o tej samej porze dnia. Zacznij ten trening, kiedy już stolce będą lepiej uformowane, a czas przechodzenia przez przewód pokarmowy wolniejszy. Zwykle trening obejmuje pięć punktów, choć mogą się one różnić, w zależności od lekarza. ♦    Zwykle wypróżnienia następują po posiłku. Z tego względu wybierz [...]

Kontroluj perystaltykę

Zwykle spożycie dużego posiłku lub wypicie gorącego napoju wzmaga ruch robaczkowy jelit, co powoduje szybsze przecho­dzenie masy pokarmowej przez jelita. Jeśli wypróżnienia są zbyt częste, trzeba ten proces zwolnić. Najłatwiejszym sposo­bem na zwolnienie perystaltyki jest picie mniejszej ilości pły­nów podczas posiłków i unikanie gorących napojów. Zwolnij czas przechodzenia pokarmów przez przewód pokarmowy Jeżeli spędzasz więcej [...]

Regulacja stolców

Około 20% pacjentów po zabiegu usunięcia raka jelita grubego doświadcza zmiany w regularności oddawania stolca. Na przy­kład po usunięciu esicy stolce będą częstsze i bardziej miękkie. Po usunięciu odbytnicy pacjenci odczuwają częstsze i gwałtow­niejsze parcie na stolec. Czasami mają uczucie, że nie wypróż­nili się całkowicie. Problemy te występują, ponieważ operacja zmienia anato­mię jelita grubego. Po [...]

Ćwiczenia w oddychaniu

Po operacji pielęgniarka albo specjalny terapeuta oddechowy nauczą cię i zachęcą do ćwiczeń oddechowych, głębokich odde­chów i kaszlu. Zapobiegnie to niedodmie pęcherzyków płucnych (przy płytkich oddechach niektóre pęcherzyki płucne nie wypeł­niają się należycie powietrzem i zapadają się). Sprzyja to roz­wojowi zapalenia płuc. Najlepiej zapobiega niedodmie wstanie z łóżka i spacer – jak najszybciej po operacji. [...]

Pielęgnacja rany pooperacyjnej

Rana pooperacyjna zacznie się goić już następnego dnia lub po dwóch dniach od operacji. Pielęgniarka może zostawić ranę bez opatrunku, aby umożliwić przepływ powietrza, który przyspie­sza proces gojenia. Nie przestrasz się, jeżeli zobaczysz spina­cze przytrzymujące brzegi rany. Często pozostawia się je w ra­nie nawet jeszcze po wypisaniu ze szpitala. Najczęściej usuwa je lekarz podczas pierwszej [...]

REKONWALESCENCJA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

Po spędzeniu mniej więcej tygodnia w szpitalu, jeżeli nie było powikłań, lekarz oznajmi ci, że możesz iść do domu. Następne 4 do 6 tygodni będziesz musiał spędzić na rekonwalescencji w domu. Również w tym czasie musisz dokładnie stosować się do wskazań lekarza, co przyspieszy twój powrót do sił. Poniżej podaję kilka wskazówek, które przyspieszą rekonwalescencję. [...]

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

Odpowiednie przygotowanie do operacji zmniejszy niebezpie­czeństwo wystąpienia powikłań i zwiększy szanse na pomyśl­ne zakończenie zabiegu. Aby dobrze przygotować moich pa­cjentów do operacji, daję im listę kontrolną do sprawdzenia. Oto przykład: ♦    Siedem dni przed zabiegiem odstaw wszelkie leki (otrzyma­ne na receptę lub kupione bez recepty), które przedłużają pro­ces krzepnięcia krwi. Leki te to między innymi [...]

POTENCJALNE POWIKŁANIA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

Każdy zabieg chirurgiczny związany jest z pewnym ryzykiem, a chirurgia jelita grubego nie jest pod tym względem wyjątkiem. Należy się jednak pocieszyć wiadomością, że w tym przypadku komplikacje są zjawiskiem rzadkim, wynoszą około 5%. Trzeba jednak o nich wiedzieć, ponieważ powikłania nie leczone na­tychmiast mogą zagrażać życiu. Oto niektóre z poważniejszych powikłań zabiegów na jelicie [...]