Ćwiczenia w oddychaniu

Po operacji pielęgniarka albo specjalny terapeuta oddechowy nauczą cię i zachęcą do ćwiczeń oddechowych, głębokich odde­chów i kaszlu. Zapobiegnie to niedodmie pęcherzyków płucnych (przy płytkich oddechach niektóre pęcherzyki płucne nie wypeł­niają się należycie powietrzem i zapadają się). Sprzyja to roz­wojowi zapalenia płuc. Najlepiej zapobiega niedodmie wstanie z łóżka i spacer – jak najszybciej po operacji. Podczas ćwiczeń z terapeutą będziesz musiał oddychać głęboko, aby napełnić po­wietrzem wszystkie pęcherzyki i oddychać przez specjalny spi­rometr, który zmusi cię do szybkich i głębokich oddechów.

Nie bój się przyjmować przepisanych leków przeciwbólowych. Są one niezbędne nie tylko dlatego, że przynoszą ci ulgę, ale także pozwalają głęboko oddychać. Spirometr pomoże ci rozszerzyć płu­ca (zwiększyć ich objętość). Należy używać go jak najczęściej.

Ćwiczenia oddechowe powinieneś wykonywać nawet po powrocie do domu. Oprócz tego próbuj od czasu do czasu kaszl­nąć, aby usunąć śluz, który nagromadził się w płucach.

Ćwiczenia

Najlepszym ćwiczeniem po operacji są spacery. Zbyt długie przebywanie w łóżku po operacji jest niebezpieczne: może pro­wadzić do zakrzepów żył głębokich w nogach. Taki skrzep może potem oderwać się, popłynąć z krwią do płuc i spowodować tam bardzo niebezpieczny zator płucny.

Spacer przywraca także normalne funkcjonowanie układu trawiennego, zmniejsza ból, zapobiega niedodmie i zapadnię­ciu się płuc oraz przyspiesza gojenie i powrót do zdrowia. Za­cznij chodzić jeszcze podczas pobytu w szpitalu, wkrótce po zabiegu, a kiedy wrócisz do domu, staraj się przedłużać space­ry, ale nie możesz się do tego przymuszać. Nie przesadzaj – kieruj się samopoczuciem i oceniaj swe zasoby energii. Space­ruj, kiedy masz na to ochotę, odpoczywaj, kiedy już masz do­syć. Ale staraj się chodzić codziennie.

Podczas dni i tygodni rekonwalescencji będziesz czuł odpływ energii. To jest zupełnie naturalne. Ale nie martw się – siły za­czną powracać wkrótce po wyjściu ze szpitala. Proces ten może trwać jakiś czas. Być może czasem poczujesz się gorzej. Niekie­dy możesz czuć przypływ energii, czasami ogarniać cię będzie zmęczenie. Te wahania są zupełnie normalne.

Zapytaj lekarza, które ćwiczenia będą dla ciebie odpowied­nie. Najprawdopodobniej zabroni on podnoszenia ciężkich przedmiotów, ponieważ ta czynność powoduje zbyt silne na­pięcie mięśni powłok brzusznych. Nie powinieneś robić żad­nych pompek, rozciągać się ani zginać, dopóki nie uzyskasz zgody chirurga.


 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.