AKUPUNKTURA

Co to jest?

Kiedyś medycyna tradycyjna krzywo i krytycznie patrzyła na tę starą sztukę leczenia. Dziś akupunktura zyskuje uznanie na ca­łym świecie. W roku 1996 FDA usunął określenie „metoda eks­perymentalna” w odniesieniu do akupunktury. W rok później Narodowy Instytut Zdrowia stwierdził, że akupunktura jest sku­teczna w leczeniu nudności i niektórych rodzajów bólu, a także zachęcił do prowadzenia dalszych badań. Dziś akupunktury uży­wa się do leczenia bólu; jest to ogólnie przyjęta metoda.

W wielu pracach wykazano, że akupunktura zmniejsza ból, nudności i przeciwdziała wymiotom. Wszystko to czyni ją uży­teczną w leczeniu raka.

Zabieg polega na wkłuwaniu bardzo cienkich igieł w specjal­ne punkty nacisku, które kontrolują fizyczny lub psychiczny ból. Igły pozostają w ciele przez kilka minut do pół godziny. Zabieg jest właściwie bezbolesny. Niektórzy opisują nakłucie jak ukąszenie komara albo mrowienie.

Czy jest bezpieczna?

Zabieg wykonywany przez dobrze wyszkolonego specjalistę z dużym doświadczeniem nie wiąże się z prawie żadnym ryzy­kiem. Istnieje pewna możliwość infekcji lub krwawienia z miej­sca wkłucia. Z tego powodu nie zalecam akupunktury u pa­cjentów po chemioterapii z niską liczbą białych ciałek i płytek krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.