Powrót do pracy

Ponieważ każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, trudno mi z całą pewnością określić, kiedy będziesz mógł po­wrócić do pracy. Niektórzy wracają po 4 lub 6 tygodniach po operacji, inni mogą wymagać dłuższego okresu rekonwalescen­cji. Jeżeli lekarz zalecił pooperacyjne naświetlania lub chemio­terapię, będziesz – być może – mógł powrócić do pracy tylko na pół etatu. Wszystko zależy od tego, jak będziesz tolerował te zabiegi. Ważne jest, aby nie wracać do pracy, zanim będziesz do tego fizycznie i emocjonalnie przygotowany. Nie spiesz się i poczekaj, aż całkiem wyzdrowiejesz! Większość pacjentów może prędzej czy później podjąć pracę i odzyskać pełną spraw­ność i produktywność.

Ani na chwilę nie zapominaj, że operacja to najlepsza meto­da walki z rakiem jelita grubego. Ta świadomość pomoże ci przejść przez wszystko z pozytywnym nastawieniem. Aby zmniejszyć obawy przed operacją i zredukować stres, rozma­wiaj z przyjaciółmi, członkami rodziny, osobami duchownymi i członkami twego zespołu terapeutycznego o swoim nastawie­niu i obawach, zastosuj metody omówione w rozdziale jedena­stym, a także szukaj uspokojenia i nadziei w religii.

Zachowanie zdrowego poczucia humoru podczas choroby ma bardzo dobry fizyczny i psychiczny wpływ na cały organizm.

Dla wielu ludzi wiadomość o operacji jest dużo mniej przera­żająca niż wiadomość o nowotworze. Kiedy już pogodzisz się z rozpoznaniem, zaczniesz myśleć jaśniej i bardziej racjonal­nie. Uznasz, że jest coś nieprawidłowego w twoim organizmie i że zabieg usunie te nieprawidłowości, dzięki czemu twój stan zdrowia wróci do normy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.