Archive for the ‘Jak walczyć z rakiem jelita grubego’ Category

Wyniki

Lekarz, który przeprowadził wziernikowanie, opowie ci, co wykryto podczas zabiegu i czy ewentualnie usunięto napotka­ne polipy. Zwykle lekarz orientuje się od razu, czy polip lub inny guz znaleziony w jelicie stanowi zagrożenie. Jednakże ostatecznej odpowiedzi na to pytanie może udzielić dopiero po otrzymaniu wyników badania histopatologicznego. Z tego po­wodu lekarz poleci ci, abyś skontaktował się [...]

Po badaniu

Po skończonym zabiegu musisz pozostać na miejscu, dopóki nie minie działanie leków uspokajających. Potem ktoś musi po ciebie przyjechać i zabrać cię do domu. Możesz odczuwać lek­kie skurcze i wzdęcie spowodowane powietrzem wprowadzo­nym do okrężnicy podczas badania. Na szczęście nasz orga­nizm dysponuje łatwym i naturalnym sposobem pozbycia się tego powietrza, więc nie krępuj się i [...]

Nie wykryte polipy lub guzy rakowe

W medycynie nie ma rzeczy pewnych na 100%! Istnieje praw­dopodobieństwo (około 6%), że wziernikowanie nie wykryje po­lipów lub małych guzów nowotworowych z trzech powodów: Po pierwsze, anatomia okrężnicy może nie pozwolić na do­kładne obejrzenie każdego najmniejszego zakątka, nawet jeśli badanie wykonuje wysokiej klasy fachowiec. Po drugie, nie zawsze uda się wprowadzić wziernik aż do miejsca, [...]

Krwawienie

Miejsce usunięcia polipa może krwawić przez pewien czas, ale są to przypadki rzadkie. W razie wystąpienia krwawienia moż­na miejsce skauteryzować (przypalić) jeszcze podczas samego zabiegu. Niebezpieczeństwo krwawienia istnieje do dwóch tygodni po usunięciu polipa. Może to być następstwem zdarcia włóknika i gojenia się tkanki w miejscu usunięcia polipa. Niebezpieczeń­stwo krwawienia jest powodem, dla którego lekarze [...]

Ryzyko

Każdy inwazyjny zabieg lekarski niesie ze sobą pewne ryzyko, a kolonoskopia nie stanowi pod tym względem wyjątku. Nale­ży zatem określić potencjalne ryzyko tego zabiegu. Ale należy spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Każdy człowiek jest w pewnym stopniu zagrożony rakiem jelita grubego. Moż­na obliczyć, że to zagrożenie przez całe życie wynosi 6%. Ryzy­ko związane z [...]

Zabieg wziernikowania okrężnicy

Wziernik używany do tego zabiegu, czyli kolonoskop, jest to długa, giętka rura grubości palca. We wzierniku umieszczona jest kamera telewizyjna, światłowód, kanał woda-powietrze (spłukujący optykę i wprowadzający powietrze do jelita) oraz kanał do odsysania płynów i wprowadzania narzędzi endoskopowych (kanał biopsyjny). Zadziwiające, jak ta wąska rurka mieści te wszystkie urządzenia. Podczas wziernikowania instrument zostaje wsunięty [...]

Leki uspokajające a kolonoskopia

Większość zabiegów wziernikowania przeprowadzanych jest pod lekkim znieczuleniem ogólnym zwanym uspokojeniem z zachowaniem świadomości. Oznacza to, że czujesz się uspo­kojony, rozluźniony, a nawet jesteś w stanie pewnej euforii. Naj­chętniej chciałbyś zamknąć oczy i spać. Ten stan uspokaja pacjenta do tego stopnia, że powoduje czę­ściową niepamięć. Niektórzy pacjenci utrzymują nawet, że żad­nej kolonoskopii nie było, mimo [...]

Inne metody przygotowania do zabiegu

Stale trwają wysiłki nad opracowaniem innych, przyjemniej­szych dla pacjentów metod przygotowawczych w nadziei, że bardziej znośne przygotowanie zachęci więcej osób do podda­wania się kolonoskopii. Jedną z nowszych metod jest system LoSo. Najpierw, wieczorem przed zabiegiem, wypija się roztwór cytrynianu magnezu (o zapachu cytrynowym), potem cztery tabletki bisacodylu, a rano przed zabiegiem jeden czopek bisacodylu. Inną [...]

Tabletki przeczyszczające

Być może lekarz nie wspomniał o tej możliwości, bo tabletki przeczyszczające pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Substancją czynną jest w nich również fosforan sodu. Rynko­wa nazwa to Visicol. Niestety, aby wprowadzić do organi­zmu wystarczającą ilość substancji czynnej, trzeba połknąć bardzo dużo tabletek. Plan działania jest następujący: ♦   Wieczorem w przeddzień zabiegu zażywaj po 4 [...]

Preparaty zawierające PEG

Ktoś miał nieco skrzywione poczucie humoru, nazywając ten preparat „GoLytely” Po jego zażyciu bynajmniej nie „cho­dzisz łagodnie”, tylko biegasz szybko, często i gwałtownie! Pre­parat ten jest wskazany dla osób chorych na serce lub na nerki, ponieważ nie powoduje odwodnienia w takim stopniu jak fos­foran sodu. Aby wypłukać przewód pokarmowy, należy wypić około czterech litrów płynu [...]