PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

Odpowiednie przygotowanie do operacji zmniejszy niebezpie­czeństwo wystąpienia powikłań i zwiększy szanse na pomyśl­ne zakończenie zabiegu. Aby dobrze przygotować moich pa­cjentów do operacji, daję im listę kontrolną do sprawdzenia. Oto przykład:

♦    Siedem dni przed zabiegiem odstaw wszelkie leki (otrzyma­ne na receptę lub kupione bez recepty), które przedłużają pro­ces krzepnięcia krwi. Leki te to między innymi aspiryna, naproxen (Aleve) i ibuprofen (Ibuprom) i inne leki niesteroidowe przeciwzapalne. Jeżeli nie jesteś pewien, które z leków mogą wywołać niekorzystne skutki uboczne, zapytaj lekarza.

♦   Jeżeli zażywasz przepisane leki przeciw krzepnięciu krwi, ta­kie jak Acenocumarol (Sintrom), musisz się zapytać kardiologa lub hematologa, kiedy wziąć ostatnią dawkę przed zabiegiem.

♦    Również siedem dni przed zabiegiem odstaw niektóre wita­miny i leki ziołowe, takie jak witaminę E, miłorząb (Ginkgo biloba), kava, imbir, wyciąg z palmiczki, czosnek, ziele zło­cienia, to tylko przykłady niektórych ziół, suplementów i wi­tamin, które mogą wchodzić w niekorzystne reakcje ze środ­kiem znieczulającym lub przedłużać czas krzepnięcia, zwiększając tym samym niebezpieczeństwo powikłań. Mu­sisz koniecznie dokładnie wyliczyć, jakie leki, dodatki lub zioła zażywasz.

♦    Wyznacz przyjaciela lub członka rodziny, który po operacji w twoim imieniu będzie rozmawiać z chirurgiem i innymi członkami twego zespołu lekarskiego.

♦    Porozum się z działem personalnym instytucji, w której pra­cujesz, i dowiedz się, jakie masz uprawnienia, jak długi jest okres zwolnienia chorobowego, jakie dokumenty należy przedstawić, aby to zwolnienie uzyskać, a następnie przedłu­żać. Zawiadom, kiedy prawdopodobnie wrócisz do pracy. Jeśli się nie krępujesz, porozmawiaj o swojej chorobie z pra­codawcą. Pomoże ci to zmniejszyć stres i zmartwienie wyni­kające ze spraw związanych z zatrudnieniem. Jeżeli pracu­jesz na własny rachunek, musisz sprawdzić, jakim przepi­som dotyczącym niezdolności do pracy będziesz podlegał i czy należy ci się z tego tytułu jakiś zasiłek.

♦    Załatw sobie zastępstwo w pracy na czas choroby i porozma­wiaj z szefem i współpracownikami na ten temat.

♦    Znajdź pomoc. Znajdź kogoś, kto zajmie się domem podczas twojego pobytu w szpitalu.

♦    Stosuj się dokładnie do wskazówek chirurga, dotyczących przygotowania do zabiegu. Dokładne oczyszczenie jelit zmniejszy niebezpieczeństwo infekcji i pozytywnie wpłynie na wynik operacji.

♦    Jeżeli boisz się zakażenia przez przetaczaną krew, możesz ze­brać i zakonserwować własną. Osobiście tego nie polecam, ponieważ ryzyko zakażenia przez przetaczaną krew jest bar­dzo niskie – mniejsze niż 0,01%. Jeżeli masz niedokrwistość, a zabieg zaplanowano na najbliższą przyszłość, zaoszczędze­nie własnej krwi nie będzie możliwe. Możesz się dowiedzieć od lekarza, czy możliwe jest otrzymanie krwi od kogoś, kogo znasz i kto ma taką samą grupę krwi jak ty. To pomoże ci pokonać obawy przed zakażeniem krwiopochodnym.

♦    Koniecznie przestań palić i zażywać inne dozwolone i „nie­szkodliwe” środki „rozrywkowe”. Wszystkie one zwiększają zagrożenie powikłań. Szczególnie palenie zwiększa ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym. Zaprzestanie palenia, nawet na krótki czas, zwiększy szanse szybkiego wyleczenia. Palenie wpływa niekorzystnie na wszystkie etapy zabiegu: od operacji do gojenia się rany i ogólnej szybkości powrotu do zdrowia.

♦    Odstaw alkohol. Nawet wypicie kieliszka lub dwóch kielisz­ków wina, szklanki piwa albo kieliszka alkoholu ma nieko­rzystny wpływ na przebieg znieczulenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.