Archive for the ‘Walka z rakiem jelita grubego’ Category

OSTATNIE PRZESŁANIE DOTYCZĄCE DODATKÓW I CHEMOPROFILAKTYKI

Do tych spraw należy podchodzić rozważnie i ostrożnie. Uwa­żam, że preparaty uzupełniające, takie jak kwas foliowy, wapń i witamina D, stosowane codziennie i włączone w ogólny plan ćwiczeń i racjonalnej diety skutecznie chronią przed rakiem jelita grubego lub przed jego nawrotem. Należy pamiętać, że czynniki, które omawialiśmy dotychczas, mogą zmniejszyć ry­zyko, ale nie mogą całkowicie [...]

HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA

Słowa te kieruję do moich czytelniczek: Kiedy wszystko wska­zuje, że hormonalna terapia zastępcza jest niekorzystna, nadcho­dzi jedna pozytywna wiadomość: HTZ obniża ryzyko zachoro­wania na raka jelita grubego o 20, 30 lub nawet więcej procent. Hormonalna terapia zastępcza z użyciem estrogenów, sa­mych lub łącznie z innym hormonem progesteronem, była sze­roko używana do leczenia objawów menopauzy i [...]

NATURALNE ŚRODKI PRZECIWZAPALNE

Bardzo możliwe, że wśród przypraw, których używasz w kuch­ni, jest zioło mające silne własności przeciwzapalne, jeden z głównych składników curry: szafran indyjski. Czynnym składnikiem szafranu jest żółty proszek kurkuma. Curry jest szeroko używane w Indiach i Pakistanie i być może zawartość kurkumy jest, przynajmniej częściowo, odpowiedzialna za niską częstotliwość raka jelita grubego w tej części [...]

Kto powinien zażywać leki przeciwzapalne?

Nie jestem pewny, czy powinno się bezkrytycznie podawać wszystkim leki przeciwzapalne w celu zapobiegania rakowi je­lita grubego. Uważam, że uzasadnieniem jest dziedziczna polipowatość albo wysoki stopień zagrożenia polipami lub rakiem. Jeżeli natomiast ktoś zażywa aspirynę jako lek zapobiegający zawałowi serca lub udarowi mózgu albo jakiś inhibitor enzy­mu COX-2 w zapaleniu stawów, to może odnieść dodatkową [...]

Antyrakowe działanie leków przeciwzapalnych

W jaki sposób aspiryna i pokrewne leki przeciwzapalne zapo­biegają pojawianiu się polipów? Wielu badaczy przypuszcza, że działanie to spowodowane jest blokowaniem enzymu COX-2. Poziom COX-2 w guzach rakowych i polipach jest podwyższo­ny, co wskazuje, że tkanki rakowe prawdopodobnie potrzebują obecności COX-2, by rosnąć. W roku 1999 w „Journal of the American Medical Association” ogłoszono wyniki [...]

Niesteroidowe leki przeciwzapalne a rak jelita grubego

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w ponad 100 niezależnie przeprowadzonych badaniach na zwierzętach wykazano, że aspiryna i pokrewne leki przeciwzapalne obniżają zagrożenie rakiem jelita grubego. Niedawno opublikowano wyniki badań klinicznych na dużym materiale, które również wykazały ochronne działanie aspiryny i pokrewnych nowych leków: leki te u ludzi zmniejszają ryzyko zachorowania o 50%. Na przykład dwie [...]

ASPIRYNA I INNE NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE

Już od lat słyszymy, że aspiryna – ten prawdziwy lek cud, należący do rodziny leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapal­nymi – zapobiega atakom serca i udarom mózgu. Ale nie wszyscy wiedzą, że lek ten działa też cuda przeciwko rakowi jelita grubego. Nie do wiary, ale jednym z najbardziej fascynujących odkryć w zakresie zapobiegania rakowi jelita grubego [...]

INNE SUPLEMENTY: WITAMINA E

Ostatnio dużo uwagi poświęca się witaminie E. Jest to przeciw- utleniacz znajdujący się w warstwach tłuszczowych błony ko­mórkowej, gdzie współdziała z selenem, chroniąc komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Witamina E a rak jelita grubego Twierdzenie, że witamina E chroni przed rakiem jelita grubego i zmniejsza zagrożenie polipami, powinno zostać potwierdzone; zagadnienie to jest przedmiotem [...]

INNE SUPLEMENTY: SELEN

Jakie jeszcze składniki lub suplementy mogą chronić przed polipa­mi i rakiem jelita grubego? Prawdopodobnie bardzo wiele. Chciał­bym zwrócić uwagę na znaczenie selenu i witaminy E. Wprawdzie nie dysponujemy bardzo mocnymi dowodami, że odgrywają zna­czącą rolę, ale mimo to uważam, że należy im poświęcić parę słów. Selen jest pierwiastkiem, który pełni rolę przeciwutleniacza i pomaga naprawiać [...]

Najlepsze źródła pokarmowe witaminy D

Wprawdzie najlepszym źródłem witaminy D są promienie sło­neczne, ale nie można z tym przesadzać, ponieważ ich nadmiar niesie ze sobą niebezpieczeństwo zachorowania na raka skóry, włącznie z czerniakiem (melanomą). Ponadto nadmierne naświe­tlanie skóry promieniami słonecznymi prowadzi do jej uszko­dzenia, przedwczesnego starzenia i powstawania zmarszczek. Pokarmowe źródła witaminy D to głównie tłuste słonowodne ryby, takie jak [...]