BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Co to jest?

Biologiczne sprzężenie zwrotne pomaga świadomie kontrolować takie czynności organizmu, które normalnie nie są zależne od naszej woli, na przykład temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi i napięcie mięśniowe. Specjalne urządzenie kontroluje czynno­ści organizmu przez elektrody przyłożone do skóry. Po podłącze­niu do aparatu pacjent pod kierunkiem terapeuty śledzi swoje reakcje i jednocześnie stara się na nie wpłynąć, rozluźniając się psychicznie. W czasie badania aparat wyświetla wyniki, poka­zując stopień kontroli nad czynnościami ciała. Ostatecznym ce­lem jest osiągnięcie odpowiedniej kontroli bez użycia aparatu.

Czy jest skuteczne?

W medycynie najczęściej stosuje się tę technikę do kontrolo­wania nietrzymania kału i w zaparciach stolca. Wykazano, że biologiczne sprzężenie zwrotne pomaga wzmocnić mięśnie zwieracze odbytu i poprawić czucie w odbytnicy, szczególnie po zabiegach chirurgicznych na jelicie grubym. W przewlekłym zaparciu sprzężenie zwrotne pomaga rozluźnić mięsień zwie­racz odbytu i mięśnie miednicy małej, co z kolei pomaga przy­wrócić normalne oddawanie kału.

Po ocenie wielu prac na temat sprzężenia zwrotnego Narodo­wy Instytut Zdrowia stwierdził, że technika ta może w pew­nym stopniu uśmierzać przewlekłe bóle i zaaprobował ją jako jedną z metod znoszących ból.

Czy jest bezpieczne?

Technika ta jest uważana za bezpieczną. Wymaga pomocy uprawnionego i doświadczonego technika do przeprowadzania sesji i interpretacji wyników. Aparaty zasilane bateriami są przeznaczone do użytku domowego, ale mogą zawodzić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.