Archive for the ‘Prawda o nowotworze jelita grubego’ Category

Mit czwarty: Nie muszę się obawiać raka jelita grubego, ponieważ czuję się doskonale

Ten mit jest najgroźniejszy ze wszystkich. Jak myślicie, jaki jest najczęstszy objaw tego raka? Powiecie, że krew w kale lub zapar­cia? Jest to właściwie bardzo podstępne pytanie, ponieważ bar­dzo często rak ten nie daje w ogóle żadnych objawów. Przy­puszcza się, że u osób z przeciętnym stopniem zagrożenia rak jelita grubego rozpoczyna się powstaniem polipa, który [...]

Mit drugi: Rak jelita grubego to choroba mężczyzn

Nie wierzmy temu nawet przez chwilę! Wprawdzie częstość niektórych chorób jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet (a w in­nych jest to na odwrót), rak jelita grubego nie należy do żadnej z tych dwóch kategorii. Nowotwór ten nie wybiera i występuje u kobiet i mężczyzn z jednakową częstością. Przesłanie dla czytelniczek: Wiara, że rak jelita [...]

PIĘĆ NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH MITÓW

Teraz, skoro już wiemy, jak działa zdrowy przewód pokarmo­wy, chcę zrobić następny krok i omówić najczęstsze mity związane z problemem raka jelita grubego. Nie pozwól, by te mity odwiodły cię od zamiaru poddania się badaniom prze­siewowym. Mit pierwszy: Tylko ludzie w podeszłym wieku chorują na tego raka, młode osoby są bezpieczne Konsekwencje tego mitu są [...]

Odbyt

Czynność odbytnicy jest ściśle skoordynowana z czynnością odbytu, który umieszczony jest na samym końcu układu tra­wiennego. Tam znajduje się mięsień zwieracz odbytu, który zatrzymuje wydalanie kału i zapobiega nie kontrolowanemu wydalaniu go w nieodpowiednim momencie. Gromadzenie się masy kałowej w odbytnicy powoduje nacisk na odbyt. Ten na­cisk rozpoczyna proces wydalania kału. Podczas wydalania kału mięśnie [...]

Odbytnica

Mimo że dla niektórych osób temat kiszki odbytowej może być zbyt żenujący, nie da się ukryć, że odbytnica stanowi bardzo waż­ną część układu trawiennego. Może słyszeliście historyjkę o tym, jak różne narządy ciała kłóciły się między sobą, który z nich jest najważniejszy dla organizmu. W pewnej chwili pretensje do tego tytułu zgłosiła odbytnica, co spotkało [...]

Jelito grube

Gdy już substancje odżywcze zostały wchłonięte przez kosmki jelita cienkiego i przerobione w wątrobie, reszta, która pozosta­ła z naszej kanapki z tuńczykiem, popychana ruchem robacz­kowym, przechodzi do okrężnicy. Jest to umięśniona, dość sze­roka rura długości około półtora metra. Okrężnica łączy jelito cienkie z odbytnicą, z którą razem tworzy tak zwane jelito gru­be. Pozostałość naszego posiłku [...]

Inne narządy trawienne

W procesie trawienia biorą również udział inne narządy. Jed­nym z nich jest trzustka, podłużny narząd, podobny w kształ­cie do cienkiej butelki, leżący za żołądkiem. Jej funkcja trawien­na to produkcja enzymów, które są uwalniane do jelita cienkie­go i tam rozkładają białka, węglowodany i tłuszcze. Ponadto trzustka produkuje również dwa hormony, insulinę i glukagon. Substancje te są [...]

Jelito cienkie

Półpłynna masa, która pierwotnie była kanapką z tuńczykiem, przedostaje się następnie do jelita cienkiego przez zastawkę zwaną odźwiernikiem. Odźwiernik zapobiega przedwczes­nemu przedostawaniu się masy pokarmowej do jelita. Otwiera się on dopiero wtedy, gdy proces trawienia w żołądku już się zakończył. Jelito cienkie dzieli się na trzy części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte (biodrowe). Jelito [...]

Żołądek

Żołądek przechowuje pokarm przez wiele godzin i miesza go, zamieniając w półpłynną miazgę pokarmową. W żołądku dzia­łają również enzymy trawienne. Zachodzi tam głównie trawie­nie białek, które rozbijane są na bardzo małe fragmenty zwane aminokwasami. Białka są trawione także w innych częściach układu trawiennego: osoby, którym wycięto żołądek, są w dal­szym ciągu zdolne do trawienia białek. [...]

Przełyk

Jak tylko odgryziony kęs kanapki zostaje odpowiednio przeżu­ty, zwilżony śliną i częściowo strawiony, połykamy go. Połknię­ty pokarm przepychany jest przez przełyk do żołądka. Jest to proces, w którym współpracuje wiele mięśni. Gdy porcja pokarmu przejdzie przez całą długość przełyku, napotyka tam zastawkę – jedną z wielu w przewodzie pokar­mowym. Specjalny mięsień, zwany zwieraczem, otwiera za­stawkę, [...]