Archive for the ‘Inne badania przesiewowe’ Category

BADANIA PRZESIEWOWE RATUJĄ ŻYCIE

Niedawno zgłosiła się do mnie pewna kobieta o imieniu Gabby, która właśnie skończyła 50 lat i została przez swojego lekarza skierowana na kolonoskopię. Cieszyła się doskonałym zdrowiem i nie miała żadnych objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego. W jej rodzinie nie było też żadnych przypadków zachorowań na raka jelita grubego. Powodem, dla którego popro­siła o [...]

Immunohistochemiczne badanie kału

Wydaje się, że ten niedawno opracowany test daje wyraźnie lepsze wyniki niż tradycyjne badanie kału na krew utajoną. Pacjent sam przeprowadza badanie przez zamieszanie w misce klozetowej, po oddaniu stolca, instrumentem, który wygląda jak pędzelek do malowania. Procedurę powtarza się dwukrot­nie, po wypróżnieniu. Wydaje się, że pacjenci wolą ten test niż badanie na krew utajoną [...]

Badanie DNA w kale

Komórki ściany jelita są bezustannie złuszczane do światła jelit i zastępowane przez nowe. Te złuszczone komórki zawierają DNA, które może być uszkodzone przez mutacje powodujące powstawanie raka. Przy użyciu najnowszych metod genetycz­nych uczeni opracowali metodę, która pozwala spośród wielu miliardów fragmentów DNA znajdujących się w kale wyizolo­wać te, które pochodzą z komórek polipów i guzów [...]

NOWE METODY BADANIA

Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na zapobie­gnięcie rakowi jelita grubego lub wyleczenie go. Jak już zazna­czyłem, wiele osób nie poddaje się kolonoskopii, ponieważ jest ona inwazyjna, drastyczna i wymaga nieprzyjemnego przy­gotowania. Nowe metody badania mogą to wszystko zmienić. Kolonoskopia wirtualna Badanie noszące taką nazwę powinno być najlepsze. Jeszcze niezupełnie tak jest, ale metoda ta niewątpliwie [...]

PALPACYJNE BADANIE ODBYTNICY

Co to jest? Zanim wprowadzono badanie kału na krew utajoną i inne bar­dziej skomplikowane metody badania, palpacyjne badanie przez odbyt było jedynym sposobem wykrywania raka odbytu i bańki odbytnicy podczas rutynowego kontrolnego badania le­karskiego. Ponieważ wartość diagnostyczna tego badania jest niewielka, nie zaleca się go bez jednoczesnego badania na krew utajoną. Kto wykonuje badanie Badanie [...]

LEWATYWA

Co to jest? Jest to jeden z najstarszych sposobów badania jelita grubego. Używano go do wykrycia przyczyny bólów, nieregularnych stolców, biegunki, przewlekłych zaparć, krwi lub śluzu w kale oraz chorób okrężnicy i odbytnicy, włączając w to raka. Podczas badania wykonuje się doodbytniczy wlew (lewatywę) z papki barytowej. Do okrężnicy wprowadza się ponadto powie­trze, co stanowi [...]

SIGMOIDOSKOPIA

Co to jest? Sigmoidoskopia jest to zabieg diagnostyczny, dzięki któremu można wykryć obecność guzów rakowych i polipów w odbyt­nicy i dolnym odcinku okrężnicy. Wykonując sigmoidoskopię, można również wykryć przyczyny: krwawienia z odbytu, bie­gunki, a także pewnych rodzajów zapalnych stanów jelita gru­bego. Podczas wziernikowania ogląda się tylko odbytnicę i esicę – część jelita grubego położoną między [...]

BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ

Co to jest? Obecność śladowych ilości krwi w kale jest jednym z objawów, które mogą wskazywać na obecność raka, choć nie jest to by­najmniej objaw decydujący. Zarówno polipy, jak i guzy nowo­tworowe mogą powodować niewielkie krwawienie; krew do­staje się do kału, gdzie można ją wykryć specjalnymi metoda­mi. Zwykle nie widzi się jej gołym okiem, stąd [...]