Archive for the ‘Kto choruje na raka jelita grubego i dlaczego?’ Category

Długotrwałe palenie tytoniu

American Cancer Society (Amerykańskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem) podaje, że u osób, które palą dłużej niż 35 lat, stopień zagrożenia rakiem jelita grubego zwiększa się o 30 do 40%. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Utah wykazały ścisły związek wspomnianej wcześniej niestabil­ności mikrosatelitarnej z paleniem. Ta niestabilność powoduje, że komórki zaczynają się dzielić w sposób [...]

Spożycie alkoholu

Niewątpliwie większość czytelników słyszała, że umiarkowane spożycie pewnych rodzajów napojów alkoholowych, zwłaszcza czerwonego wina, wpływa dobrze na stan zdrowia serca, a tak­że ma inne, pozytywne dla zdrowia skutki. Czerwone wino za­wiera wiele związków, zwanych przeciwutleniaczami, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Przeciwutleniacze znaj­dują się również w owocach i jarzynach. Jednakże nie ulega wątpliwości, że alkohol jest [...]

Otyłość

Wyniki badań statystycznych wykazały, że osoby z dużą nad­wagą są bardziej narażone na zachorowanie, lecz uczeni nie bardzo wiedzą, dlaczego tak jest. Nadwaga związana jest z po­ziomem podobnych do insuliny czynników wzrostowych. Hor­mony te mogą stymulować nieprawidłowe podziały komórek śluzówki okrężnicy i odbytnicy. Zwiększone ryzyko zachorowania związane jest również z lo­kalizacją nadmiaru tłuszczu na powłokach [...]

PRZYZWYCZAJENIA I STYL ŻYCIA

Czynników podwyższonego ryzyka związanych z wiekiem, rasą, genetycznym obciążeniem rodzinnym i własną historią chorób nie można wyeliminować. Jednakże przez uświadomienie sobie tych czynników, ty i twój lekarz, możecie wspólnie zdecydować, czy należysz do grupy zwiększonego zagrożenia, kiedy rozpocząć badania prze­siewowe i które badania są dla ciebie najbardziej odpowiednie. Najlepszym sposobem na zmniejszenie zagrożenia, nie­zależnie od [...]

Twoja historia medyczna

Bardzo wiele różnych odchyleń od normalnego stanu zdrowia może zwiększyć stopień zagrożenia rakiem jelita grubego. Jed­nym z najpoważniejszych czynników jest fakt zachorowania na tego raka w przeszłości. Nawet jeżeli doszło do całkowitego wyleczenia tego nowotworu, ryzyko ponownego zachorowania jest większe niż ryzyko u normalnych osób w porównywalnym wieku, które dotychczas nie chorowały. Również historia na­wracających [...]

Znaczenie historii rodzinnej

Niezależnie od dziedzicznych odmian raka jelita grubego, fakt, że w czyjejś rodzinie był przypadek raka jelita grubego lub po­lipów gruczolakowatych, umieszcza tę osobę w grupie podwyż­szonego ryzyka. Szczególnie dotyczy to osób, których krewni pierwszego stopnia mieli raka lub polipy przed ukończeniem 50 roku życia. Jednakże nawet przypadek raka u dalszych krewnych może zwiększyć stopień ryzyka. [...]

Osoby pochodzące od Żydów aszkenazyjskich

Około 6% osób pochodzących od Żydów aszkenazyjskich (za­mieszkałych w Europie) jest nosicielami zmutowanego genu APC, który hamuje powstawanie raka. Obecność tej mutacji genu APC podwaja ryzyko wystąpienia raka jelita grubego w stosunku do reszty populacji. Posiadane tej odmiany genu APC nie prowadzi do dziedzicznej polipowatości, ale na dro­dze innego mechanizmu zwiększa stopień zagrożenia rakiem jelita [...]

Badania genetyczne w wypadku dziedzicznej polipowatości

Osoby podejrzane o posiadanie genów powodujących rodzinne­go raka jelita grubego mogą się poddać specjalnym testom, za po­mocą których można te geny wykryć. W Stanach Zjednoczonych badania te kosztują od 300 do 2000 dolarów i niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają ich koszty. Jeżeli wykryto u ciebie jeden z tych zmutowanych genów, trzeba będzie regularnie pod­dawać się kolonoskopii [...]

Dziedziczna polipowatość gruczołowata

Ten zespół chorobowy powodowany jest mutacją genu APC (ang. adenomatous polyposis coli), który normalnie hamuje po­wstawanie nowotworów. W polipowatości już w wieku kilku­nastu lat w jelicie grubym powstają setki, a nawet tysiące nie­złośliwych polipów. Nieuchronnie każdy z nich może zezłośliwieć. Na szczęście polipowatość jest niezwykle rzadka. Jeżeli jedno z rodziców cierpi na polipowatość, połowa potomstwa [...]

Dziedziczność a rak jelita grubego

Około 75 do 80% nowotworów jelita grubego występuje u osób, które tego nowotworu nigdy w rodzinie nie miały. Ale u pozosta­łych 20 do 25% skłonność do tego raka może być przekazywa­na z pokolenia na pokolenie tak samo jak inne cechy dziedzicz­ne, takie jak kolor oczu lub grupa krwi. W znacznie mniejszym odsetku przypadków (około 5%) [...]