POTENCJALNE POWIKŁANIA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

Każdy zabieg chirurgiczny związany jest z pewnym ryzykiem, a chirurgia jelita grubego nie jest pod tym względem wyjątkiem. Należy się jednak pocieszyć wiadomością, że w tym przypadku komplikacje są zjawiskiem rzadkim, wynoszą około 5%. Trzeba jednak o nich wiedzieć, ponieważ powikłania nie leczone na­tychmiast mogą zagrażać życiu. Oto niektóre z poważniejszych powikłań zabiegów na jelicie grubym:

♦    Niekorzystna reakcja na znieczulenie ogólne.

♦    Krwotok do jamy brzusznej.

♦    Zakażenia. Mogą one wystąpić w postaci ropnia w jamie brzusznej (powikłanie to występuje częściej po operacji raka odbytnicy niż okrężnicy), zapalenia płuc, zainfekowania rany operacyjnej i infekcji dróg moczowych.

♦    Zakrzep żył w nogach. Jest niebezpieczny, ponieważ może się oderwać i popłynąć z prądem krwi do płuc, gdzie powo­duje zator tętnicy płucnej.

♦    Możliwość wystąpienia zawału serca.

♦    Nieszczelność zespolenia.

♦    Wytworzenie się przetoki między jelitem a skórą. Powoduje wydostawanie się kału z jelita przez powłoki brzuszne.

♦    Uszkodzenie innych narządów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.