Archive for the ‘Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego’ Category

WIZUALIZACJA

Co to jest? Wyobraź sobie: wjeżdżasz na wózku na salę operacyjną spokoj­ny i bez stresu. Po zabiegu ból nie jest taki straszny. A potem opuszczasz szpital o jeden dzień wcześniej niż inni pacjenci. Jak to się dzieje? Zawdzięczasz to metodzie zwanej wizualizacją. Polega ona na używaniu wyobraźni do uwidocznienia sobie jakiegoś obra­zu lub celu, a [...]

BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Co to jest? Biologiczne sprzężenie zwrotne pomaga świadomie kontrolować takie czynności organizmu, które normalnie nie są zależne od naszej woli, na przykład temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi i napięcie mięśniowe. Specjalne urządzenie kontroluje czynno­ści organizmu przez elektrody przyłożone do skóry. Po podłącze­niu do aparatu pacjent pod kierunkiem terapeuty śledzi swoje reakcje i jednocześnie stara się [...]

AROMATERAPIA

Co to jest? Jest to jedna z najstarszych metod leczenia, polegająca na sto­sowaniu aromatycznych olejków będących wyciągami kwia­tów, liści, żywic, nasion, owoców, traw, drewna lub innych czę­ści roślinnych. Aromaterapia zmienia nastrój i poprawia stan zdrowia. Pożądany efekt otrzymuje się, rozpylając olejki w po­wietrzu, paląc je jako kadzidełka, dodając do kąpieli albo wmasowując w skórę. Istnieje [...]

AKUPRESURA

Co to jest? Niektórzy z moich pacjentów próbowali akupresury, aby zmniejszyć uzależnienie od środków przeciwbólowych i roz­luźnić napięte mięśnie. Akupresura to stara chińska metoda leczenia, która polega na uciskaniu palcami na określone punk­ty bez wkłuwania igieł. Używa się jej w celu rozluźnienia mię­śni i złagodzenia bólu mięśni pleców, szyi, twarzy lub żuchwy, a także do [...]

AKUPUNKTURA

Co to jest? Kiedyś medycyna tradycyjna krzywo i krytycznie patrzyła na tę starą sztukę leczenia. Dziś akupunktura zyskuje uznanie na ca­łym świecie. W roku 1996 FDA usunął określenie „metoda eks­perymentalna” w odniesieniu do akupunktury. W rok później Narodowy Instytut Zdrowia stwierdził, że akupunktura jest sku­teczna w leczeniu nudności i niektórych rodzajów bólu, a także zachęcił [...]

Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego

Obecnie stosowane metody leczenia raka jelita grubego, za­biegi operacyjne, chemio- i radioterapia, stają się coraz bardziej skuteczne i ratują życie wielu pacjentom. Lecz każdy, kto był świadkiem tego leczenia lub je przechodził, wie, że nie jest ono łatwe do zniesienia. Cierpienie spowodowane bólem lub skutkami ubocznymi zabiegów często powoduje, że pacjenci opuszczają zaplano­wane zabiegi i [...]