Archive for Kwiecień, 2012

WIZUALIZACJA

Co to jest? Wyobraź sobie: wjeżdżasz na wózku na salę operacyjną spokoj­ny i bez stresu. Po zabiegu ból nie jest taki straszny. A potem opuszczasz szpital o jeden dzień wcześniej niż inni pacjenci. Jak to się dzieje? Zawdzięczasz to metodzie zwanej wizualizacją. Polega ona na używaniu wyobraźni do uwidocznienia sobie jakiegoś obra­zu lub celu, a [...]

BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Co to jest? Biologiczne sprzężenie zwrotne pomaga świadomie kontrolować takie czynności organizmu, które normalnie nie są zależne od naszej woli, na przykład temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi i napięcie mięśniowe. Specjalne urządzenie kontroluje czynno­ści organizmu przez elektrody przyłożone do skóry. Po podłącze­niu do aparatu pacjent pod kierunkiem terapeuty śledzi swoje reakcje i jednocześnie stara się [...]

AROMATERAPIA

Co to jest? Jest to jedna z najstarszych metod leczenia, polegająca na sto­sowaniu aromatycznych olejków będących wyciągami kwia­tów, liści, żywic, nasion, owoców, traw, drewna lub innych czę­ści roślinnych. Aromaterapia zmienia nastrój i poprawia stan zdrowia. Pożądany efekt otrzymuje się, rozpylając olejki w po­wietrzu, paląc je jako kadzidełka, dodając do kąpieli albo wmasowując w skórę. Istnieje [...]

AKUPRESURA

Co to jest? Niektórzy z moich pacjentów próbowali akupresury, aby zmniejszyć uzależnienie od środków przeciwbólowych i roz­luźnić napięte mięśnie. Akupresura to stara chińska metoda leczenia, która polega na uciskaniu palcami na określone punk­ty bez wkłuwania igieł. Używa się jej w celu rozluźnienia mię­śni i złagodzenia bólu mięśni pleców, szyi, twarzy lub żuchwy, a także do [...]

AKUPUNKTURA

Co to jest? Kiedyś medycyna tradycyjna krzywo i krytycznie patrzyła na tę starą sztukę leczenia. Dziś akupunktura zyskuje uznanie na ca­łym świecie. W roku 1996 FDA usunął określenie „metoda eks­perymentalna” w odniesieniu do akupunktury. W rok później Narodowy Instytut Zdrowia stwierdził, że akupunktura jest sku­teczna w leczeniu nudności i niektórych rodzajów bólu, a także zachęcił [...]

Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego

Obecnie stosowane metody leczenia raka jelita grubego, za­biegi operacyjne, chemio- i radioterapia, stają się coraz bardziej skuteczne i ratują życie wielu pacjentom. Lecz każdy, kto był świadkiem tego leczenia lub je przechodził, wie, że nie jest ono łatwe do zniesienia. Cierpienie spowodowane bólem lub skutkami ubocznymi zabiegów często powoduje, że pacjenci opuszczają zaplano­wane zabiegi i [...]

Porozum się ze swoją firmą ubezpieczeniową

Koszty badania klinicznego są pokrywane przez instytucje sponsorujące, organizacje rządowe lub firmy farmaceutyczne. Możliwe jest, że w toku leczenia wynikną inne koszty, których organizatorzy badania nie pokrywają, na przykład koszt nie­których testów lub leków przeciw nudnościom. Sprawdź z ko­ordynatorem badania oraz z firmą ubezpieczeniową, kto będzie te koszty pokrywał. Udzielenie zgody Lekarze i personel medyczny [...]

CZY I W JAKI SPOSÓB BRAĆ UDZIAŁ W BADANIU KLINICZNYM?

Istnieje możliwość dokonania czegoś, co może uratować życie tysiącom osób. Wielu lekarzy nie omawia tego ze swymi pa­cjentami. Co to takiego? Uczestniczenie w badaniu klinicznym. Uczestniczenie w badaniach klinicznych daje możliwość wypróbowania leków i metod leczniczych, które są jeszcze w stadium eksperymentalnym i których Urząd do Spraw Kon­troli Leków i Środków Spożywczych Stanów Zjednoczonych (Food [...]

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM UBOCZNYM

Obydwie te metody niszczą tkanki nowotworowe, ale jednocze­śnie zabijają normalne, zdrowe komórki, powodując dokuczliwe skutki uboczne. Najbardziej narażone są komórki, które często podlegają podziałom: komórki cebulek włosów, błony śluzowej jamy ustnej i komórki wyściełające przewód pokarmowy. Najpoważniejsze skutki uboczne chemio- i radioterapii to: biegunka, nudności, wymioty, utrata apetytu, owrzodzenia jamy ustnej, wysypka na stopach i [...]

SZCZEPIONKI PRZECIWRAKOWE

Szczepionki te aktywują układ odpornościowy, który zaczyna niszczyć komórki rakowe. Jeden rodzaj szczepionek przygotowuje się z własnych komórek nowotworowych pacjenta pobranych podczas operacji. Komórki te następnie wstrzykuje się pacjento­wi. Układ odpornościowy pacjenta rozpoznaje je jako obce (po­dobnie jak na przykład bakterie), wytwarza odporność, a następ­nie kieruje te reakcje odpornościowe przeciwko przedrakowym i rakowym komórkom w [...]