AKUPRESURA

Co to jest?

Niektórzy z moich pacjentów próbowali akupresury, aby zmniejszyć uzależnienie od środków przeciwbólowych i roz­luźnić napięte mięśnie. Akupresura to stara chińska metoda leczenia, która polega na uciskaniu palcami na określone punk­ty bez wkłuwania igieł. Używa się jej w celu rozluźnienia mię­śni i złagodzenia bólu mięśni pleców, szyi, twarzy lub żuchwy, a także do leczenia napięciowych bólów głowy.

Specjaliści od leczenia bólu używają akupresury jako dodatko­wej metody terapeutycznej. Uważana jest za formę manualne­go leczenia. Podczas zabiegu terapeuta, zamiast używać igieł, przyciska palcami określone punkty nacisku.

Wykonano kilka badań na temat skuteczności akupresury jako dodatkowego zabiegu w terapii raka. Akupresura może zmniejszać nudności i wymioty spowodowane podawaniem leków chemioterapeutycznych.

Czy jest bezpieczna?

Ogólnie biorąc, jest to bardzo bezpieczny zabieg, jednak lepiej go odłożyć, jeżeli wystąpiło zapalenie stawów, któremu towa­rzyszy ból, uraz mięśni lub jakiś inny uraz. Jeżeli boisz się wbija­nia igieł, akupresura jest idealnym zabiegiem zastępczym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.