Regulacja stolców

Około 20% pacjentów po zabiegu usunięcia raka jelita grubego doświadcza zmiany w regularności oddawania stolca. Na przy­kład po usunięciu esicy stolce będą częstsze i bardziej miękkie. Po usunięciu odbytnicy pacjenci odczuwają częstsze i gwałtow­niejsze parcie na stolec. Czasami mają uczucie, że nie wypróż­nili się całkowicie.

Problemy te występują, ponieważ operacja zmienia anato­mię jelita grubego. Po usunięciu dużego odcinka okrężnicy treść jelitowa będzie zbyt szybko przechodzić przez pozostałą część okrężnicy. W takich wypadkach pacjent będzie musiał stosować leki zapierające (Imodium lub Loperamid, które można otrzy­mać bez recepty). Jeśli podczas zabiegu usunięto prawą (wstę­pującą) część okrężnicy wraz z zastawką Bauhina leżącą między jelitem krętym a jelitem ślepym, może występować biegunka spowodowana działaniem kwasów żółciowych. Zastawka na koń­cu jelita krętego przeciwdziała zbyt szybkiemu przechodzeniu treści pokarmowej do jelita grubego. Podczas pobytu w jelicie krętym kwasy żółciowe ulegają reabsorpcji (wchłonięciu). Jeżeli związki te nie zdążą się wchłonąć, dostają się do jelita grubego i drażniąc je, wywołują biegunkę. Specjalna żywica cholestyramina (Questran) wiąże się z solami żółciowymi i znacząco po­prawia sytuację. Pacjenci, którzy przeszli operację prawego od­cinka okrężnicy, powinni poprosić lekarza o ten lek.

Jeżeli usunięto tylko niewielki odcinek okrężnicy, a szcze­gólnie esicy lub odbytnicy, pacjent może wymagać specjalnego wyszkolenia w kontroli swoich funkcji wydalniczych. Aby ła­twiej przyzwyczaić się do tych zmian, trzeba czasami przejść kurs kontroli wydalania stolców, co pozwoli na uporanie się z trudnościami i pomoże utrzymać okrężnicę i odbytnicę w do­brym zdrowiu. Wielu czytelników zapewne się dziwi: Kurs kon­troli wydalania stolców? Co to takiego?

Jest to właściwie nauka korzystania z nocniczka w wersji dla dorosłych. Dzięki tej metodzie można wytrenować okrężnicę, aby działała tak, jak każe jej natura. Jelito nie zdaje sobie spra­wy, że brakuje mu pewnego odcinka, co powoduje zakłócenie w rytmie wypróżnień. Być może nie brzmi to zachęcająco, ale wydalanie kału to nic śmiesznego. Należy zachować poczucie humoru i starać się prawidłowo odpowiadać na wezwanie na­tury.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.