Kto powinien zażywać leki przeciwzapalne?

Nie jestem pewny, czy powinno się bezkrytycznie podawać wszystkim leki przeciwzapalne w celu zapobiegania rakowi je­lita grubego. Uważam, że uzasadnieniem jest dziedziczna polipowatość albo wysoki stopień zagrożenia polipami lub rakiem. Jeżeli natomiast ktoś zażywa aspirynę jako lek zapobiegający zawałowi serca lub udarowi mózgu albo jakiś inhibitor enzy­mu COX-2 w zapaleniu stawów, to może odnieść dodatkową korzyść, zapobiegając nowotworom jelita grubego.

Środki ostrożności

Jeżeli te leki są takie cudowne, to dlaczego nie używać ich bez ograniczeń, także w celu zapobiegania nowotworom jelita grubego? Odpowiedź jest prosta: leki te mogą powodować poważne kom­plikacje. Nagłe, bezbolesne, niebezpieczne owrzodzenia i krwa­wienia z żołądka i jelit mogą być następstwem długotrwałego przyjmowania aspiryny lub leków pokrewnych. Wprawdzie inhi­bitory COX-2 uważane są za bezpieczniejsze, ale i one mogą po­wodować komplikacje. Jako gastroenterolog wiem o tym najlepiej. To właśnie mnie wzywa się w środku nocy w przypadku krwawie­nia z przewodu pokarmowego; muszę wtedy wykonać wzierniko­wanie, zlokalizować i skauteryzować miejsce krwawienia.

Poniżej podaję kilka wskazówek, którymi należy się kierować, jeżeli przyjmuje się jakieś przeciwzapalne leki, biorąc pod uwa­gę ogólny stan zdrowia i ewentualnie inne przyjmowane leki:

♦    Osoby uczulone na aspirynę lub inne niesteroidowe leki prze­ciwzapalne, osoby cierpiące na wrzód żołądka, zapalenie bło­ny śluzowej żołądka albo inne zapalne procesy żołądka lub jelit powinny unikać leków przeciwzapalnych. Przyjmowanie ich może spowodować niebezpieczne komplikacje.

♦    Osoby przygotowujące się do zabiegu chirurgicznego albo do wziernikowania powinny zaprzestać przyjmowania tych le­ków na tydzień przed zabiegiem. Jeżeli przyjmowanie tych leków jest konieczne, lekarz przepisze lek zastępczy.

♦    Nie zażywaj aspiryny jednocześnie z innymi lekami, szczegól­nie przeciwzapalnymi, zmniejszającymi krzepliwość krwi, kortykosteroidami, heparyną i lekami przeciwko dnie.

♦    Jeżeli zauważyłeś, że krwawisz (np. po myciu zębów lub go­leniu), lub na twoim ciele pojawiają się podskórne wylewy (siniaki) bez widocznego powodu, czujesz pieczenie lub ból żołądka, masz czarne, smoliste stolce, powinieneś natych­miast udać się do najbliższego szpitala, do stacji pogotowia lub zawiadomić swego lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.