NATURALNE ŚRODKI PRZECIWZAPALNE

Bardzo możliwe, że wśród przypraw, których używasz w kuch­ni, jest zioło mające silne własności przeciwzapalne, jeden z głównych składników curry: szafran indyjski. Czynnym składnikiem szafranu jest żółty proszek kurkuma. Curry jest szeroko używane w Indiach i Pakistanie i być może zawartość kurkumy jest, przynajmniej częściowo, odpowiedzialna za niską częstotliwość raka jelita grubego w tej części świata. W hodow­lach tkankowych, jak również w doświadczeniach na zwierzę­tach kurkuma hamuje syntezę COX-2, zatrzymuje wzrost komó­rek rakowych w różnych stadiach zróżnicowania i działa jako przeciwutleniacz. Z drugiej jednak strony inne badania wskazu­ją, że kurkuma może działać jako prooksydant, a zatem związek ułatwiający powstawanie szkodliwych wolnych rodników.

Inne naturalne składniki, które mogą hamować COX-2, znaj­dują się w czerwonym żeń-szeniu, rozmarynie, a także w zielo­nej herbacie, która zawiera katechiny. Jednak dopiero wyniki szeroko zakrojonych badań klinicznych będą mogły odpowie­dzieć na pytanie, czy te zioła mają rzeczywiście istotne działa­nie zapobiegawcze lub przeciwrakowe.

Jestem zwolennikiem leczenia ziołami, jeżeli jestem przeko­nany o ich skuteczności. Dowodem mogą być tylko poprawnie przeprowadzone badania kliniczne. Zawsze radzę pacjentom, aby podchodzili do ziołowych leków ostrożnie i z rozwagą. Zio­ła, takie jak kurkuma, są obiecujące, jednak jest za wcześnie, aby zalecać je jako środek przeciwrakowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.