Żołądek

Żołądek przechowuje pokarm przez wiele godzin i miesza go, zamieniając w półpłynną miazgę pokarmową. W żołądku dzia­łają również enzymy trawienne. Zachodzi tam głównie trawie­nie białek, które rozbijane są na bardzo małe fragmenty zwane aminokwasami. Białka są trawione także w innych częściach układu trawiennego: osoby, którym wycięto żołądek, są w dal­szym ciągu zdolne do trawienia białek.

Ciekawą własnością ścian żołądka jest zdolność do produkcji kwasu solnego. Jest to bardzo silny kwas, który może nawet sko­rodować metal. Na szczęście ściany żołądka są wyściełane war­stwą śluzu, który chroni je przed działaniem kwasu solnego. Czasami kwas solny jest powodem nadkwasoty i wrzodów żo­łądka, a także tak zwanego odpływu (refluksu) żołądkowo-prze- łykowego, kiedy miazga pokarmowa z żołądka wraca do przeły­ku. Dolegliwości te można leczyć odpowiednimi lekami.

Kwas solny spełnia w żołądku ważną rolę: aktywuje niektóre enzymy trawienne, a także odkaża (sterylizuje) zjedzony pokarm. Dziś sterylizacja pokarmu nie jest już tak ważna – jedzenie jest względnie czyste i często gotowane lub pieczone. Dawniej jed­nak, kiedy człowiek zjadał brudne korzonki i rozkładającą się padlinę, było to bardzo korzystne. Dziś nie musimy się o to zbyt­nio martwić dzięki lodówkom i supermarketom! Nie musimy się również martwić, jeżeli zażywamy leki obniżające kwasotę soku żołądkowego. Dziś pokarm nie grozi infekcją, a trawienie jest tak sprawne, że nawet całkowity brak kwasu solnego w soku żołąd­kowym jest zupełnie dobrze tolerowany przez organizm.

Wracając do naszej kanapki: jest ona już teraz częściowo stra­wiona. W żołądku zwykle jest zatrzymywana od dwóch do czte­rech godzin.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.