PIĘĆ NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH MITÓW

Teraz, skoro już wiemy, jak działa zdrowy przewód pokarmo­wy, chcę zrobić następny krok i omówić najczęstsze mity związane z problemem raka jelita grubego. Nie pozwól, by te mity odwiodły cię od zamiaru poddania się badaniom prze­siewowym.

Mit pierwszy: Tylko ludzie w podeszłym wieku chorują na tego raka, młode osoby są bezpieczne

Konsekwencje tego mitu są zatrważające. Wprawdzie staty­stycznie częstość występowania raka jelita grubego zaczyna gwałtownie rosnąć u osób w podeszłym wieku, ale nawet lu­dzie młodzi, po przekroczeniu dwudziestki, mogą zapaść na tę chorobę. Oblicza się, że prawie 7% wszystkich przypadków raka jelita grubego zdarza się u osób przed pięćdziesiątym ro­kiem życia. Spójrzmy na przypadek Molly McMaster, trenerki hokeja i jazdy figurowej na lodzie ze stanu Kolorado. W roku 1999 wykryto u niej raka jelita grubego. Rozpoznanie to po­przedziły ciągnące się miesiącami bóle brzucha i uporczywe zaparcia. Z tego powodu Molly musiała się tak często zwalniać z pracy, że w końcu została z niej wyrzucona. Wtedy pojechała do swojego miasta rodzinnego Glenn Falls w stanie Nowy Jork i poddała się zabiegowi, podczas którego usunięto prawie dzie­sięć centymetrów jelita grubego. Postanowiła w pozytywny spo­sób wykorzystać swoje przykre doświadczenia. Najpierw odby­ła maraton łyżwiarski, podczas którego przejechała na łyżwach 3 200 kilometrów w ciągu siedemdziesięciu jeden dni z Glenn Falls do Greeley w stanie Kolorado. W czasie podróży zbierała pieniądze na badania i walkę z rakiem jelita grubego i prowa­dziła działalność edukacyjną. Jej najnowszym pomysłem jest zbudowanie gigantycznej dwunastometrowej makiety jelita grubego, „ogromna okrężnica”, z którą objeżdża całe Stany

Zjednoczone. Gdy jej ogromne jelito dotarło do Nowego Jorku, miałem zaszczyt współpracować z Molly i z Cancer Research and Prevention Foundation. Molly, ta młoda, pełna energii oso­ba, zupełnie nie wygląda na kogoś, kto mógłby zachorować na raka jelita grubego. Gdy u Molly rozpoznano tę chorobę, miała zaledwie 23 lata.

Historia Jaya Monahana, którą podzieliłem się z wami we wstępie, jest innym dowodem, że rak jelita grubego zdarza się u młodych osób. Co więcej, u młodych może wystąpić po raz drugi. Młode osoby, które już raz miały raka jelita grubego i zo­stały wyleczone, szczególnie jeżeli nie przekroczyły jeszcze czterdziestki, mogą zachorować ponownie. Prawdopodobień­stwo ponownego zachorowania w tej grupie wieku jest większe niż w grupie osób starszych. A więc nie oszukujmy się! Wpraw­dzie częstość raka jelita grubego jest wyższa u osób po pięć­dziesiątce, ale zachorować mogą na niego również osoby młode.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.