Mit drugi: Rak jelita grubego to choroba mężczyzn

Nie wierzmy temu nawet przez chwilę! Wprawdzie częstość niektórych chorób jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet (a w in­nych jest to na odwrót), rak jelita grubego nie należy do żadnej z tych dwóch kategorii. Nowotwór ten nie wybiera i występuje u kobiet i mężczyzn z jednakową częstością.

Przesłanie dla czytelniczek: Wiara, że rak jelita grubego jest chorobą mężczyzn, może być bardzo niebezpieczna! Musicie mieć się na baczności nie tylko przed wyłącznie kobiecymi nowotworami, takimi jak rak piersi czy szyjki macicy, ale – na równi z tymi nowotworami – przed rakiem jelita grubego. Mu­sicie do swej listy koniecznych badań przesiewowych – mammografii i wymazów z szyjki, dodać również badania w kierun­ku raka jelita grubego.

Mit trzeci: Ponieważ nikt w mojej rodzinie nie chorował na raka jelita grubego, to i mnie nic nie grozi

Niestety, wiele osób w to wierzy Niewątpliwie osoby, u których w rodzinie występował ten nowotwór, należą do grupy pod­wyższonego ryzyka. Ale musimy zrozumieć, że prawie u 80% wszystkich chorych na raka jelita grubego nowotwór ten nie pojawił się w wywiadzie rodzinnym. Odłóżmy jednak statysty­kę i przyjrzyjmy się przypadkom z życia. W mojej piętnastolet­niej praktyce lekarskiej widziałem bardzo wiele osób, u któ­rych w rodzinie nie występowały nowotwory, a u których stwierdzałem inwazyjną postać raka jelita grubego. Niestety pacjenci ci nigdy nie przeszli badań przesiewowych. Albo wie­rzyli, że ich nie potrzebują, albo nikt im nie powiedział, że na­wet bez rodzinnego obciążenia powinni przechodzić badania przesiewowe. Nie piszę tego wszystkiego, aby kogoś oskarżać, ale aby upewnić, że chorobę tę można leczyć z dużym powo­dzeniem, jeżeli tylko rozpozna się ją w początkowych stadiach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.