Przełyk

Jak tylko odgryziony kęs kanapki zostaje odpowiednio przeżu­ty, zwilżony śliną i częściowo strawiony, połykamy go. Połknię­ty pokarm przepychany jest przez przełyk do żołądka. Jest to proces, w którym współpracuje wiele mięśni.

Gdy porcja pokarmu przejdzie przez całą długość przełyku, napotyka tam zastawkę – jedną z wielu w przewodzie pokar­mowym. Specjalny mięsień, zwany zwieraczem, otwiera za­stawkę, przepuszczając pokarm do żołądka. Zamknięta zastaw­ka zapobiega wracaniu pokarmu z żołądka do przełyku.

Zaczynając od przełyku, pokarm rozpoczyna swoją wędrówkę przez przewód pokarmowy dzięki skoordynowanym skurczom mięśni ścian przewodu pokarmowego. Proces ten zwany jest perystaltyką. Perystaltyka jest niezależna od siły ciążenia i może się jej przeciwstawiać: pokarm będzie się przesuwał przez przewód pokarmowy, nawet jeżeli stoimy na głowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.