Inne narządy trawienne

W procesie trawienia biorą również udział inne narządy. Jed­nym z nich jest trzustka, podłużny narząd, podobny w kształ­cie do cienkiej butelki, leżący za żołądkiem. Jej funkcja trawien­na to produkcja enzymów, które są uwalniane do jelita cienkie­go i tam rozkładają białka, węglowodany i tłuszcze. Ponadto trzustka produkuje również dwa hormony, insulinę i glukagon. Substancje te są uwalniane do krwi, gdzie regulują po­ziom glukozy.

Wszystkie substancje odżywcze wchłonięte w przewodzie pokarmowym są następnie transportowane do wątroby, najwięk­szego narządu naszego ciała. Węglowodany ze zjedzonej kanap­ki docierają tam w postaci cukrów prostych. Wątroba przerabia te cukry na glukozę, która jest paliwem naszego organizmu. Nie zużyte zapasy glukozy przechowywane są w wątrobie i w tkan­ce mięśniowej w postaci większych od glukozy cząsteczek, zwanych glikogenem. W razie większego zapotrzebowania na energię wątroba może również przerabiać tłuszcze i białka na glukozę, aby to zapotrzebowanie zaspokoić.

Jedną z wielu czynności wątroby jest również produkcja żół­ci. Żółć to zielonkawy płyn zawierający sole żółciowe, które rozbijają kuleczki tłuszczu w przewodzie pokarmowym (emulsyfikują). Rozdrobnione kuleczki tłuszczu mogą być następnie zaatakowane enzymami trawiennymi.

Na dolnej powierzchni wątroby leży woreczek żółciowy, gruszkowaty narząd, który magazynuje żółć wyprodukowaną w wątrobie. Podczas posiłku woreczek żółciowy kurczy się i wstrzykuje porcję żółci do światła dwunastnicy, z którą jest połączony przewodem żółciowym wspólnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.