Jelito cienkie

Półpłynna masa, która pierwotnie była kanapką z tuńczykiem, przedostaje się następnie do jelita cienkiego przez zastawkę zwaną odźwiernikiem. Odźwiernik zapobiega przedwczes­nemu przedostawaniu się masy pokarmowej do jelita. Otwiera się on dopiero wtedy, gdy proces trawienia w żołądku już się zakończył. Jelito cienkie dzieli się na trzy części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte (biodrowe). Jelito cienkie ma 4-5 metrów długości i ułożone jest w luźnych skrętach w jamie brzusznej. Gdy moi pacjenci mówią, że czują, jak gazy i jedzenie przesuwa­ją się „w żołądku”, to w rzeczywistości odczuwają oni ruchy jeli­ta cienkiego i przesuwanie się masy pokarmowej w tym jelicie.

W jelicie cienkim następuje dalsze trawienie pokarmu, a tak­że wchłanianie strawionego pożywienia (w jelicie czczym i krę­tym). Jelito cienkie jest wyściełane gęstą warstwą palcowatych wyrostków zwanych kosmkami. Zwiększa to znacznie po­wierzchnię jelita i ułatwia wchłanianie substancji odżywczych. Gdyby wszystkie kosmki rozłożyć płasko jeden obok drugiego, to ich ogólna powierzchnia byłaby mniej więcej równa po­wierzchni kortu tenisowego. Należy zaznaczyć, że nowotwór jelita cienkiego jest niezwykle rzadki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.