Archive for the ‘Jak walczyć z rakiem jelita grubego’ Category

Środki przeczyszczające

Oprócz diety podczas przygotowania do zabiegu konieczne jest zażycie odpowiednich środków przeczyszczających, aby całko­wicie wyczyścić okrężnicę ze wszystkich resztek pokarmowych i kału. Istnieją dwa rodzaje środków przeczyszczających przygo­towujących do wziernikowania. Każdy lekarz ma swój ulubiony preparat. Prawdę mówiąc, nie każdy preparat nadaje się dla każ­dego pacjenta, dlatego trzeba podyskutować o tym z lekarzem. Fosforan sodu […]

Płynna dieta

Dietą najczęściej stosowaną podczas przygotowywania się do kolonoskopii jest czysta płynna dieta, którą należy stosować przez cały dzień przed zabiegiem. Dieta polega na piciu wy­łącznie klarownych płynów. Należą do nich: ♦    Lekki rosół z kury lub wołowy (tylko płyn, bez żadnych do­datków, np. makaronu). ♦    Przejrzysta galaretka owocowa (ale nie zabarwiona na czer­wono, bo czerwony […]

Przygotowanie przewodu pokarmowego do zabiegu

Podczas wstępnej rozmowy lekarz wyjaśni ci, jak przygotować się do badania. Ten etap jest absolutnie konieczny dla zapew­nienia powodzenia zabiegu i niewątpliwie jest najbardziej nie­przyjemną częścią całej procedury. Celem tego przygotowania jest oczyszczenie całej okrężnicy z treści pokarmowej i kału, tak aby zapewnić lekarzowi doskonałą widoczność podczas zabie­gu. Po tym przygotowaniu śluzówka okrężnicy będzie prawie […]

Konsultacje przed badaniem

Przed zabiegiem należy się spotkać z lekarzem przeprowadza­jącym wziernikowanie lub z jego asystentem. Na tym spotka­niu lekarz przeprowadzi z pacjentem wyczerpujący wywiad, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji alergicznych na leki uspokajające używane przy zabiegu lub inne, problemy z krzep­nięciem krwi lub inne schorzenia, a także stany, które mogą wpłynąć na zabieg i ewentualnie spowodować komplikacje. Niektóre […]

KOLONOSKOPIA

Co to jest? Kolonoskopia to zabieg polegający na wprowadzeniu specjalne­go instrumentu zwanego wziernikiem lub kolonoskopem przez odbyt aż do kątnicy, podczas gdy pacjent znajduje się pod wpły­wem leków uspokajających. Zadaniem zabiegu jest znalezienie polipów lub złośliwych guzów i usunięcie ich, jeśli to możliwe. Usunięcie polipa podczas kolonoskopii nazywa się w języku medycznym polipektomią. Polipektomii można […]

DLACZEGO LUDZIE NIE PODDAJĄ SIĘ BADANIOM PRZESIEWOWYM

Jednym z powodów, dla których ludzie nie poddają się bada­niom przesiewowym, jest to, że lekarze nie zalecają tych ba­dań. Drugi powód to pewne zamieszanie i nieporozumienie między lekarzami i ich pacjentami co do tego, kiedy i jakie ba­dania przeprowadzać. Ale chyba najważniejszym powodem jest obawa przed zabiegiem i zażenowanie z powodu przed­miotu badania. Ludzie po […]

Jak walczyć z rakiem jelita grubego

Najlepszym sposobem zapobiegania rakowi jelita grubego lub rozpoznania go we wczesnym stadium jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Badanie przesiewowe (skriningowe) wy­konuje się, aby wykryć polipy lub raka, kiedy pacjent czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów chorobowych. Objawy raka jelita grubego zwykle pojawiają się dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana. Przepro­wadzenie badania skriningowego jest […]