Wyniki

Lekarz, który przeprowadził wziernikowanie, opowie ci, co wykryto podczas zabiegu i czy ewentualnie usunięto napotka­ne polipy. Zwykle lekarz orientuje się od razu, czy polip lub inny guz znaleziony w jelicie stanowi zagrożenie. Jednakże ostatecznej odpowiedzi na to pytanie może udzielić dopiero po otrzymaniu wyników badania histopatologicznego. Z tego po­wodu lekarz poleci ci, abyś skontaktował się z nim za jakiś czas.

Nie oznacza to, że podejrzewa coś nieprawidłowego. Jeżeli le­karz powie, że polipy wyglądają na dobrotliwe, zwykle się nie myli.

Jeżeli podczas wziernikowania usunięto polip lub pobrano wycinek tkanki, materiał ten zostanie wysłany do badania do specjalistycznego laboratorium. Wynik „w normie” lub „nega­tywny”, oznacza, że nie znaleziono nic podejrzanego czy nie­prawidłowego.

Wynik „pozytywny” oznacza, że znaleziono polipy, guzy lub inne podejrzane zmiany w śluzówce okrężnicy lub odbytnicy. Jeżeli znaleziono komórki rakowe, to zostanie postawione roz­poznanie raka okrężnicy lub odbytnicy.

Inne nieprawidłowości, które można wykryć podczas wzier­nikowania, to hemoroidy (żylaki odbytu), uchyłkowatość, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego- Crohna lub nieprawidłowości naczyń krwionośnych. Można je rozpoznać bezpośrednio podczas wziernikowania.

Wyniki badania histopatologicznego są przeważnie gotowe po upływie tygodnia. Zwykle lekarz omówi wyniki przez tele­fon i powie, kiedy trzeba będzie powtórzyć wziernikowanie. Jednakże, jeśli wynik badania histopatologicznego wzbudzi ja­kiś niepokój, lepiej spotkać się z lekarzem i omówić tę sprawę osobiście. Zwykle można przewidzieć te sprawy już po zakoń­czeniu wziernikowania. Ja osobiście planuję uzupełniającą wi­zytę, jeżeli w czasie wziernikowania zauważyłem coś podejrza­nego. W ten sposób, jeżeli nadejdzie nieprzyjemna wiadomość z laboratorium, będę mógł ją omówić z pacjentem. Niektórzy lekarze wolą omawiać każdy przypadek kolonoskopii osobi­ście. Wezwanie do gabinetu lekarza nie musi zatem zawsze zwiastować złych nowin.

Bardzo ważne: Przypuśćmy, że w czasie wziernikowania wykryto u ciebie polipa gruczolakowatego (potencjalnie przed- rakowego). Lekarz może ci nie powiedzieć następującej rzeczy (choć powinien): „Biorąc pod uwagę wyniki kolonoskopii, wszyscy członkowie pańskiej rodziny – bracia, siostry albo dzieci, nawet jeżeli nie przekroczyli pięćdziesiątki, powinni omówić ze swoimi lekarzami sprawę badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego”. To jest niezmiernie ważna spra­wa, o której zbyt często się zapomina. Powinieneś koniecznie rozmawiać o tym z lekarzem, aby chronić swoją rodzinę przed rakiem jelita grubego. Ja mówię swoim pacjentom, że traktuję polipy jako problem rodzinny. Jeżeli u ciebie wykryto polipy, mogą je mieć inni członkowie rodziny. Powinieneś zatem zro­bić wszystko, aby ich poinformować, żeby i oni mogli przejść badania przesiewowe.

Pamiętaj: Nie tylko ze względu na siebie, ale również ze względu na twoich najbliższych powinieneś dać się zbadać. Nie zwlekaj, jak najszybciej zamów wizytę u lekarza. Kolonosko­pia jest jedynym zabiegiem diagnostycznym, który pozwala na wykrycie polipów i guzów rakowych na całej długości jelita grubego. To jest w całym tego słowa znaczeniu zabieg, który może uratować ci ży­cie. Możesz mi wierzyć, bo w mojej praktyce nieraz się zdarza­ło, że wziernikowanie uratowało pacjentowi życie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.