Inne metody przygotowania do zabiegu

Stale trwają wysiłki nad opracowaniem innych, przyjemniej­szych dla pacjentów metod przygotowawczych w nadziei, że bardziej znośne przygotowanie zachęci więcej osób do podda­wania się kolonoskopii. Jedną z nowszych metod jest system LoSo. Najpierw, wieczorem przed zabiegiem, wypija się roztwór cytrynianu magnezu (o zapachu cytrynowym), potem cztery tabletki bisacodylu, a rano przed zabiegiem jeden czopek bisacodylu.

Inną możliwością jest preparat MiraLax. Jest to rozpuszczal­ny w wodzie proszek zawierający glikol polietylenu, lecz w mniejszej ilości niż płynne preparaty PEG, omówione po­przednio. MiraLax, podobnie jak te preparaty, zatrzymuje wodę w jelicie, zwiększając w ten sposób objętość kału i częstość wy­dalania. Gdy MiraLax używany jest jako przygotowanie do ko­lonoskopii, zażywa się go, popijając dwoma litrami płynu, a do­datkowo stosuje jeszcze inne środki przeczyszczające.


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.