Nie wykryte polipy lub guzy rakowe

W medycynie nie ma rzeczy pewnych na 100%! Istnieje praw­dopodobieństwo (około 6%), że wziernikowanie nie wykryje po­lipów lub małych guzów nowotworowych z trzech powodów:

Po pierwsze, anatomia okrężnicy może nie pozwolić na do­kładne obejrzenie każdego najmniejszego zakątka, nawet jeśli badanie wykonuje wysokiej klasy fachowiec.

Po drugie, nie zawsze uda się wprowadzić wziernik aż do miejsca, w którym okrężnica łączy się z jelitem cienkim. Okre­ślamy to jako kolonoskopię niekompletną. Czasami okrężnica jest bardzo długa i zapętlona, co nie pozwala na bezpieczne wprowadzenie wziernika do samego końca.

Wreszcie po trzecie, niedokładne oczyszczenie jelita lub trud­ności z uspokojeniem mogą przeszkodzić w doprowadzeniu zabiegu do końca.

Również tymi komplikacjami nie trzeba się przejmować, zda­rzają się bowiem bardzo rzadko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.