Krwawienie

Miejsce usunięcia polipa może krwawić przez pewien czas, ale są to przypadki rzadkie. W razie wystąpienia krwawienia moż­na miejsce skauteryzować (przypalić) jeszcze podczas samego zabiegu.

Niebezpieczeństwo krwawienia istnieje do dwóch tygodni po usunięciu polipa. Może to być następstwem zdarcia włóknika i gojenia się tkanki w miejscu usunięcia polipa. Niebezpieczeń­stwo krwawienia jest powodem, dla którego lekarze często za­lecają odstawienie aspiryny i innych leków przeciwzapalnych przed operacją, ponieważ zakłócają one normalny proces krzep­nięcia krwi. Nawet gdy dochodzi do krwawienia po usunięciu polipa, często ustaje ono samoistnie. W najgorszym razie trze­ba przeprowadzić następną kolonoskopię i przypalić krwawią­ce miejsce. A więc znowu – nie warto tracić czasu na obawy.

Niebezpieczeństwo związane z uspokojeniem polekowym

Innym rzadkim powikłaniem wziernikowania jest niepożąda­na reakcja na leki uspokajające. Leki uspokajające zwykle obni­żają poziom tlenu we krwi, ponieważ powodują zwolnienie oddychania. W rzadkich przypadkach trzeba wspomóc oddy­chanie. Stosuje się tak zwany „worek Ambu” albo po prostu umieszcza plastykową rurkę doprowadzającą tlen w nosie pa­cjenta. W wielu gabinetach zabiegowych wykonujących kolo­noskopię podaje się pacjentom tlen nawet jeszcze przed rozpo­częciem wziernikowania. Aby mierzyć nasycenie krwi tlenem, stosuje się małe czujniki, które umieszcza się na palcu lub na uchu (pulsoksymetr), a które mierzą barwę krwi (krew nasyco­na tlenem jest czerwona, a krew niedotleniona – niebieskawa).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.