PALPACYJNE BADANIE ODBYTNICY

Co to jest?

Zanim wprowadzono badanie kału na krew utajoną i inne bar­dziej skomplikowane metody badania, palpacyjne badanie przez odbyt było jedynym sposobem wykrywania raka odbytu i bańki odbytnicy podczas rutynowego kontrolnego badania le­karskiego. Ponieważ wartość diagnostyczna tego badania jest niewielka, nie zaleca się go bez jednoczesnego badania na krew utajoną.

Kto wykonuje badanie

Badanie to wykonuje zwykle lekarz rodzinny, wykonują je także gastroenterolog lub chirurg przed rozpoczęciem kolonoskopii, aby sprawdzić, czy można wyczuć guz w odbytnicy w zasięgu palca.

Przed badaniem

To badanie nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

Sposób wykonania

Lekarz wprowadza do odbytnicy palec w gumowej lekarskiej rękawiczce. Sprawdza, czy w zasięgu palca nie ma guza lub innych zmian. Jednocześnie sprawdza (u mężczyzn) wielkość i kształt prostaty (gruczołu krokowego).

Ryzyko

Nie ma żadnego.

Po badaniu

Nie ma specjalnego postępowania.

Wyniki

Jeżeli w zasięgu palca stwierdzi się coś niepokojącego, zwykle należy przeprowadzić rektoskopię, sigmoidoskopię lub kolono­skopię. Jeżeli zmiana jest umiejscowiona bardzo blisko odbytu, to może zajść konieczność zbadania za pomocą specjalnego in­strumentu (anoskopu).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.