LEKARZ I PERSONEL MEDYCZNY

Po rozpoznaniu tak poważnej choroby, jaką jest rak jelita grube­go, konieczne jest oddanie się pod opiekę doskonałego lekarza, który będzie dysponował równie dobrym personelem pomoc­niczym. W tym momencie gastroenterolog rozpoznał raka jelita grubego. Jeżeli podczas kolonoskopii lekarz usunął polip i poza tym nie będziesz potrzebował żadnych innych zabiegów, spra­wa się na tym skończy. Nie będziesz również potrzebował po­mocy żadnego innego specjalisty. Będziesz musiał tylko co pe­wien czas przechodzić badania kontrolne, aby wykryć ewentu­alne nawroty polipów. Jednak jeśli twój stan będzie wymagał zabiegu chirurgicznego, chemioterapii lub radioterapii, gastro­enterolog będzie musiał skierować cię do chirurga, onkologa lub do lekarzy obydwu specjalności. Dokładniej mówiąc, zaj­mie się tobą cały zespół lekarzy: gastroenterolog, chirurg, onko­log i patolog.

Każdy z nich spełnia inne zadanie i patrzy na twój przypa­dek z innego punktu widzenia. Jedna osoba będzie jednak mu­siała koordynować te wszystkie wysiłki i kontrolować ogól­ny plan leczenia. Podobnie jak orkiestra, nawet złożona z do­skonałych muzyków, potrzebuje dyrygenta, który nią kieruje, zespół lekarzy potrzebuje koordynatora. Brak tej koordynacji może być dla ciebie przyczyną niepotrzebnego stresu. A więc zanim zaczniesz leczenie, musisz się przekonać, kto jest dyry­gentem twojej terapeutycznej orkiestry. Początkowo będzie to najprawdopodobniej gastroenterolog, ale potem osoba pełniąca tę funkcję może się zmieniać w zależności od sytuacji. Na przy­kład chirurg wykona zabieg i będzie opiekował się tobą pod­czas rekonwalescencji po operacji. Potem, jeżeli rak okazał się inwazyjny i zajdzie potrzeba chemioterapii lub radioterapii, naczelne dowództwo przejdzie w ręce onkologa. Niezależnie od tego, który specjalista obejmie funkcję koordynatora, zasłu­gujesz na doskonałego specjalistę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.