WYBÓR LEKARZA

Są lekarze, którzy olśniewają swoim talentem i umiejętnościa­mi. Inni znów charakteryzują się ciepłym usposobieniem, któ­re uspokaja pacjentów i wzbudza u nich zaufanie. Powinieneś poszukiwać u lekarza połączenia tych zalet. Znajdź osobę, któ­ra jest dobrym fachowcem, potrafi współczuć i jest komunika­tywna.

Jak znaleźć takiego lekarza?

Wymaga to nieco szczęścia, trochę poszukiwań i znajomości. Osoby korzystające z usług państwowej służby zdrowia mają ograniczony wybór lekarzy przyjmujących w tych placówkach. Ale i w takim wypadku powinieneś mieć możliwość wyboru.

Skierowania i rekomendacje

Jak już wspominałem uprzednio, gastroenterolog lub lekarz ro­dzinny skieruje cię do lekarza specjalizującego się w chirurgii okrężnicy i odbytnicy. Większość osób wybierze pierwszego po­leconego im chirurga i podda się zabiegowi w szpitalu, w któ­rym ten lekarz pracuje. Nie ma w tym nic złego, gdy chodzi o jakiś prosty zabieg lub kolonoskopię, ale chirurgia jelita gru­bego jest skomplikowana, wymaga specjalistycznego przygoto­wania i złożonych technik. Zanim położysz się na stole opera­cyjnym, musisz dobrze poszukać i wybrać najlepszego chirur­ga, jakiego tylko możesz znaleźć.

Specjalizacja

Jeżeli twój lekarz poleci ci chirurga lub onkologa, powinieneś sprawdzić jego specjalizację i upewnić się, że polecony lekarz został należycie wyszkolony i dobrze orientuje się w obecnym stanie wiedzy w tej dziedzinie. Onkolog to lekarz specjalizujący się w leczeniu nowotworów.

Ważne jest, aby miał odpowiednie uprawnienia nie tylko w za­kresie onkologii, ale także radiologii medycznej.

W Stanach Zjednoczonych organizacje zrzeszające lekarzy specjalistów w danej dziedzinie mają swoje strony interneto­we, na których podawane są listy specjalistów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.