Rozpoznanie, stadia i patologia

Samo rozpoznanie raka jelita grubego przypomina trochę pra­cę detektywa. Najwięcej oczywiście zależy od tego, czy lekarz znajdzie coś podejrzanego podczas kolonoskopii albo innego zabiegu czy badania przesiewowego. Być może badanie nic nie wykaże, być może lekarz usunął jeden lub dwa polipy, być może natrafił na guz, który trzeba będzie usunąć chirurgicznie.

Niezależnie od podejrzeń, każdy wycinek tkanki pobrany podczas kolonoskopii musi zostać zbadany histopatologicznie, aby się przekonać, czy guz jest łagodny czy złośliwy, czy jest on w stadium przedrakowym czy też rakowym, a także jak daleko się rozszerzył.

W niniejszym rozdziale omówimy rozpoznanie guzów jelita grubego, dowiemy się, czego patolog szuka w pobranym wy­cinku, jak zrozumieć i interpretować wynik badania histopato­logicznego i jak lekarz określa, w jakim „stadium” jest dany guz. Zaliczenie do odpowiedniego stadium zależy od tego, jak bar­dzo guz się rozprzestrzenił. Nie trzeba wspominać, że z rozpo­znaniem raka wiążą się również problemy emocjonalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.