Postępowanie po rozpoznaniu

Jeżeli rozpoznano u ciebie raka jelita grubego, pierwsze dni i tygodnie poprzedzające rozpoczęcie leczenia będą dla ciebie okresem lęku i niepewności. Powinieneś jednak pokonać zde­nerwowanie, pogodzić się z rozpoznaniem, wyszukać odpo­wiedniego lekarza i ośrodek leczniczy, a także zaznajomić się z możliwościami leczenia. Pomoże ci to odzyskać kontrolę nad swoim życiem i skupić się na walce z chorobą.

POGÓDŹ SIĘ Z ROZPOZNANIEM

Gdy u któregoś z moich pacjentów zostanie wykryty rak, za­wsze staram się wiadomość o tym przekazać mu osobiście, a nie przez telefon. Jeżeli wynik badania histopatologicznego wykaże obecność nowotworu, troskliwy lekarz poprosi cię do gabinetu na osobistą rozmowę, gdzie będziesz mógł zadawać mu pytania. Jest to bardzo ważne, ponieważ współpraca leka­rza z pacjentem jest możliwa tylko wtedy, gdy obydwie strony są wobec siebie szczere i otwarte.

Wiadomość o rozpoznaniu raka jelita grubego może wywo­łać wiele rozmaitych odczuć i emocji, w zależności od indywi­dualnego przypadku. Możesz poczuć ulgę i wdzięczność, jeżeli lekarz oznajmi ci, że proces nowotworowy jest ograniczony i że po operacji szanse całkowitego wyzdrowienia są bardzo duże. Z drugiej strony, jeżeli się dowiesz, że proces nowotworowy jest zaawansowany, poczujesz się pokonany, przerażony i zszo­kowany. Będzie ci trudno się z tym pogodzić i nie będziesz mógł myśleć o niczym innym. Cokolwiek będziesz odczuwał, będzie to normalne i zrozumiałe.

Gdy rozmawiam z moimi pacjentami, staram się szczerze przedyskutować z nimi sposoby przezwyciężenia tego emocjo­nalnego kryzysu. Mam nadzieję, że rady, których im udzielam, pomogą również tobie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.