Nawadniaj twój układ trawienny

Ważnym, a często pomijanym składnikiem odżywczym jest woda. Nasz organizm składa się w 60% z wody. Woda jest niezbędna do wzrostu, rozwoju i utrzymania zdrowia. Poza innymi funkcjami, woda służy w organizmie jako środek transportu substancji odżywczych i zbytecznych produktów przemiany materii.

Jeżeli spożywasz – zgodnie z moimi zaleceniami – dużo błon­nika, powinieneś pić dużo wody, nawet jeżeli nie jesteś sprag­niony. Błonnik potrzebuje dużej ilości wody, by zostać odpo­wiednio przerobiony w przewodzie pokarmowym i utworzyć miękkie, obfite stolce. Przy niedostatku wody błonnik tward­nieje, tworząc twarde grudki, i zwalnia znacznie posuwanie się masy kałowej przez jelito. Niedobór wody przy dużej zawar­tości błonnika może prowadzić do odwodnienia i do zaparcia stolca – stanu, któremu chcemy zapobiec, jedząc duże ilości błonnika.

Jeżeli organizm stale cierpi na niedobór wody, to znaczy je­żeli przez dłuższy czas nie pijemy dostatecznej ilości wody, to gdy zwiększymy jej spożycie, poczujemy się lepiej, będziemy mieli więcej energii i – być może – zmniejszymy zagrożenie rakiem jelita grubego. Przed kilkoma laty we Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle przeprowadzono badania na temat związku diety z zapadalnością na raka jelita grube­go. Z kwestionariuszy złożonych przez ponad 400 osób wy­nikła rzecz niespodziewana: wśród kobiet wypijających po­nad 5 szklanek wody dziennie i u mężczyzn wypijających po­nad 4 szklanki wody dziennie stwierdzono mniej przypadków raka. Powyższe badanie nie jest jedynym, w którym stwier­dzono zdrowotne działanie wody na organizm. Również inne badania stwierdziły związek między piciem dużych ilości wody a zmniejszonym stopniem zagrożenia raka jelita gru­bego.

Wprawdzie woda zdaje się wpływać dodatnio na zdrowie je­lita grubego, ale na razie nie jesteśmy pewni, jaki jest tego me­chanizm. Być może picie wody zapobiega zaparciom i powo­duje szybsze przechodzenie masy kałowej przez jelito, dzięki czemu substancje rakotwórcze krócej oddziaływają na komórki błony śluzowej jelita.

Polecam

Pij od 8 do 10 szklanek wody dziennie, niezależnie od wody obecnej w wypijanych napojach, sokach, kawie, herbacie. Je­żeli jesteś bardzo aktywny fizycznie, może nawet zajść po­trzeba zwiększenia ilości wypijanej wody. Staraj się pić wodę przy każdym posiłku i podczas przekąsek. Zawsze miej pod ręką butelkę z wodą, aby w każdej chwili móc zaspokoić pra­gnienie. Dla zapachu i urozmaicenia możesz dodać plasterek cytryny, limetki, ogórka, a także aromatyczne tabletki musu­jące.

Aby się przekonać, czy pijesz dostatecznie dużo wody, zo­bacz, jak wygląda twój mocz. Jeżeli jest ciemny i ma mocny zapach, to znak, że trzeba pić więcej wody. Jasny kolor moczu jest dobrym znakiem i oznacza dostateczne nawodnienie. Ob­chodź się ze swoim organizmem jak z roślinami w ogródku – nie żałuj wody!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.