DIETA PRZYJAZNA DLA JELITA GRUBEGO

Przyjmując pacjentów w Centrum imienia Jaya Monahana, bar­dzo często słyszę pytanie: „Co mogę jeść, aby uniknąć raka jeli­ta grubego?”.

Moja odpowiedź jest identyczna z tym, co piszę poniżej: stosuj dietę ubogą w tłuszcze (nie powinny one dostarczać organizmowi więcej niż 30% kalorii). Dieta powinna być bogata w owoce, wa­rzywa, potrawy z pełnego ziarna, fasolę i groch, rośliny strączko­we i potrawy białkowe o małej zawartości tłuszczu. Taką dietę powinieneś stosować ty i cała twoja rodzina. I to przez całe życie.

Takie podejście do diety pomoże ci również stracić na wa­dze, jeżeli jest to potrzebne. Masa ciała jest bardzo ważna, bo otyłość sprzyja rakowi jelita grubego.

Historia mojej pacjentki Jamie jest tu dobrym przykładem. Miała 55 lat; w jej rodzinie zdarzały się przypadki polipów. Gdy została moją pacjentką, miała około 9 kilogramów nadwagi. Bardzo jej zależało na pozbyciu się tych dodatkowych kilogra­mów. Jednocześnie była zaniepokojona zagrożeniem polipami i rakiem, zaczęła więc przestrzegać zaleconej przeze mnie die­ty. Zaczęła stopniowo i systematycznie tracić na wadze. Przyja­ciółki zaczęły ją pytać, jaką dietę stosuje. Jamie odpowiadała, że nie stosuje żadnej diety, a tylko je zdrowo i racjonalnie, do­bierając różnorodne pokarmy, które lubi i które jej smakują.

Zanim wyjaśnię zasady układania racjonalnej diety, przepro­wadzę małą ankietę na temat twoich przyzwyczajeń dietetycz­nych. Gdy wykaże ona, że pewne przyzwyczajenia wymagają zmiany, mam nadzieję, że wystarczy ci determinacji i silnej woli, aby je zmienić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.