Jedz odpowiednio, żyj prawidłowo

Poza regularnie wykonywanymi badaniami przesiewowymi ist­nieje jeszcze drugi sposób zmniejszenia stopnia ryzyka raka jeli­ta grubego. Ten sposób to wprowadzenie niewielkich zmian w stylu życia, a mianowicie stosowanie właściwej diety, utrzy­mywanie sprawności fizycznej i unikanie szkodliwych substan­cji, takich jak alkohol i tytoń.

Gdy w ciągu lat śledziłem postępy wiedzy lekarskiej i nabie­rałem doświadczenia w mojej własnej praktyce, doszedłem do wniosku, że lekarze jako jednostki i wiedza lekarska jako taka koncentrują się na leczeniu, a nie doceniają znaczenia profi­laktyki. Oczywiście niezwykle ważne jest, że medycyna leczy choroby, gdy te się rozwiną, ale nie można nie doceniać nie­zwykle istotnej roli medycyny w zapobieganiu chorobom.

Większość lekarzy nie rozmawia ze swymi pacjentami o ko­nieczności prawidłowego odżywiania, o dodatkach do diety i o ćwiczeniach fizycznych, mimo że sprawy te grają tak ważną rolę w zapobieganiu wielu chorobom, włączając w to raka jelita grubego. Dzieje się tak dlatego, że dopiero od niedawna zagad­nienia te włącza się do programów nauczania w szkołach me­dycznych. Większość lekarzy nie ma więc odpowiedniego wy­kształcenia w sprawach diety, prawidłowego odżywiania, ćwi­czeń fizycznych i innych metod zapobiegania chorobom.

Nie możemy jednak lekarzy obarczać całkowitą odpowie­dzialnością za zaniedbywanie profilaktyki chorób. Duża część winy leży również po stronie pacjentów. Tylko pomyślcie: być może poddajecie się co roku szczepieniom ochronnym prze­ciwko grypie, być może szczepicie wasze dzieci przeciwko różnym chorobom zakaźnym według zaleceń lekarza. Ale kie­dy ostatni raz patrzyliście na pomarańcze, jabłka, marchewkę lub szpinak jako na potencjalne „lekarstwa”, które mogą was uchronić przed chorobą? Jaką korzyść może przynieść zabieg chirurgiczny na otwartym sercu, jeżeli po wyjściu ze szpitala będziesz w dalszym ciągu zajadał się potrawami pełnymi zaty­kających tętnice tłuszczów? Albo gdy po usunięciu nowotworu jelita grubego będziesz co wieczór jadł porcję czerwonego mię­sa na kolację? Podczas gdy medycyna czyni prawdziwe cuda, przedłużając nasze życie, my sami skracamy je przez niezdro­wy tryb życia!

Wiele osób w ogóle nie myśli o zapobieganiu; idą do lekarza tylko wtedy, gdy coś ze zdrowiem jest nie w porządku. Często zaczynam rozmowę z nowym pacjentem od pytania: „W czym mogę panu/pani pomóc dzisiaj?” Większość pacjentów zaczyna mówić o swoich chorobach. Tylko raz pacjent odpowiedział mi: „Czuję się zupełnie dobrze, ale pan może mi pomóc, żebym czuł się dobrze w dalszym ciągu”. Pacjenci i lekarze powinni połączyć swoje wysiłki i razem pracować nad zapobieganiem chorobom, aby poprawić nasze zdrowie, przedłużyć życie i po­lepszyć jego jakość.

Rak jelita grubego może być związany z trybem życia, a więc pacjent ma duże możliwości zapobiegnięcia tej chorobie, jeżeli współpracuje z lekarzem i pomaga mu. Mam nadzieję, że ty, czytelniku, weźmiesz sobie do serca przesłanie tej książki i bę­dziesz korzystał z zawartych w niej wiadomości, by zapobiegać rakowi jelita grubego, zapobiegać jego nawrotowi (jeżeli już go raz miałeś) i w ogóle, aby żyć dłużej i lepiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.