Długotrwałe palenie tytoniu

American Cancer Society (Amerykańskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem) podaje, że u osób, które palą dłużej niż 35 lat, stopień zagrożenia rakiem jelita grubego zwiększa się o 30 do 40%. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Utah wykazały ścisły związek wspomnianej wcześniej niestabil­ności mikrosatelitarnej z paleniem. Ta niestabilność powoduje, że komórki zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany, do­chodzi do pojawienia się gruczolakowatego polipa, a w końcu złośliwego guza. Badacze stwierdzili, że pacjenci z rakiem jeli­ta grubego i z niestabilnością mikrosatelitarną palili ponad 20 papierosów dziennie, zaczęli palić w bardzo młodym wieku i palili przez 35 lat lub dłużej. Wydaje się, że palenie jest waż­nym czynnikiem, który znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia niestabilności mikrosatelitarnej i powstawania nowotworów.

Rola diety

Coraz więcej wyników badań wskazuje na znaczą rolę diety jako czynnika zagrożenia rakiem jelita grubego. Dieta zawie­rająca duże ilości pokarmów roślinnych, takich jak owoce, warzywa i potrawy z pełnoziarnistej mąki, obniża ryzyko za­chorowania. Szczególnie warzywa zawierają wiele różnych związków chemicznych chroniących przed rakiem, włączając w to kwas foliowy.

Innym składnikiem odżywczym, który wzbudził sporo za­mieszania, jest czerwone mięso. Mięso to negatywny bohater według specjalistów badających zagrożenie rakiem jelita gru­bego. Ta opinia oparta jest na wielu starannie przeprowadzo­nych badaniach klinicznych, które wykazały, że spożywanie dużych ilości czerwonego mięsa związane jest ze zwiększonym ryzykiem. Badania wykazały na przykład, że osoby jedzące czerwone mięso pięć razy w tygodniu są dwukrotnie bardziej narażone na zachorowanie niż osoby, które jedzą mięso tylko raz w miesiącu.

Mięso zawiera tłuszcz, a tłuszcz stymuluje produkcję kwa­sów żółciowych, szkodliwych dla komórek okrężnicy. Co wię­cej, czerwone mięso jest bogate w żelazo, które jest niezbęd­nym pierwiastkiem, ale w nadmiarze może powodować pro­dukcję szkodliwych wolnych rodników. Z tych względów nadmiar czerwonego mięsa w diecie uważany jest za czynnik zwiększający ryzyko.

Niedobór kwasu foliowego

Wiele wyników badań wskazuje, że im mniej spożywamy kwa­su foliowego, tym większe jest ryzyko zachorowania. Kwas fo­liowy jest ważną witaminą z grupy B, znajduje się w owocach, warzywach i produktach z pełnego ziarna. Jeżeli w twojej die­cie jest mało powyższych składników, powinieneś włączyć je do diety Wprawdzie omawiam kwas foliowy w rozdziale 6, ale warto wspomnieć także tutaj, jak ważne jest pokrycie dzienne­go zapotrzebowania na kwas foliowy przez odpowiednią dietę i zażywanie preparatów multiwitaminowych, zawierających 400 mikrogramów kwasu foliowego. Badania pokazują, że kwas foliowy obniża stopień zagrożenia rakiem jelita grubego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.