Całkowita lub niepełna resekcja okrężnicy

Podczas niepełnej (subtotalnej) resekcji okrężnicy chirurg usu­wa ponad 90% tego jelita. Zabieg ten jest wykonywany rzadko, na przykład wtedy, gdy w okrężnicy są dwa osobne guzy nowo­tworowe w różnych odcinkach jelita. Podczas operacji chirurg zespala dwa końce jelita.

Całkowita (totalna) resekcja okrężnicy wykonywana jest bar­dzo rzadko, najczęściej w przypadkach dziedzicznej polipowa­tości jako zabieg zapobiegający rakowi okrężnicy albo w innych wypadkach, gdy cała okrężnica jest objęta procesem chorobo­wym, na przykład we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Aby po usunięciu okrężnicy zapewnić normalne wydalanie kału, chirurg tworzy tak zwane neo-rectum (nową odbytnicę), a mianowicie z końcowego odcinka jelita krętego tworzy rodzaj zbiornika, którą przyszywa do mięśnia zwieracza odbytu. Po jakimś czasie wydalanie kału będzie przebiegało normalnie z dostateczną kontrolą stolców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.