Gdy konieczna jest operacja

A więc rozpoznano u ciebie raka jelita grubego. Co dalej? Od­powiedź brzmi: operacja. Zabieg operacyjny jest dziś uważany za pierwszy i zasadniczy sposób leczenia raka jelita grubego, dający największą możliwość całkowitego wyleczenia.

Zabieg operacyjny jest metodą z wyboru w stadiach I – III, gdzie podstawowym celem jest uzyskanie całkowitego wylecze­nia. Nawet w stadium IV zdarzają się sytuacje, w których moż­liwe jest wyleczenie, jeżeli przerzuty do wątroby są dobrze ograniczone i można je usunąć chirurgicznie. W bardziej za­awansowanym IV stadium raka okrężnicy zwykle nie przepro­wadza się zabiegu chirurgicznego w celu wyleczenia, ale raczej otworzenia zablokowanego jelita, zatamowania krwawienia lub w przypadkach perforacji (przebicia) jelita. W przypadku raka odbytnicy lekarz może również zalecić zabieg chirurgiczny, często poprzedzony naświetlaniem lub chemioterapią, w celu zmniejszenia rozmiarów guza przed operacją.

Mimo że sama operacja nowotworów jelita grubego prze­biega prawie tak samo jak przed trzydziestu laty, zanotowano znaczne postępy w wykrywaniu raka, stosowaniu antybioty­ków, technice znieczulania i technikach operacyjnych. W raku okrężnicy chirurg usuwa fragment jelita grubego wraz z gu­zem i podejrzanymi okolicznymi tkankami, a następnie łączy dwa odcinki jelita wewnątrz jamy brzusznej. Rzadko zacho­dzi potrzeba utworzenia przetoki jelitowo-skórnej. W takim wypadku otwór okrężnicy zostaje wyprowadzony na zewnątrz i wszyty do skóry, a kał jest wydalany do specjalnego worecz­ka. W wypadku nowotworu odbytnicy zabieg wykonuje się inaczej. W niniejszym rozdziale opiszę obydwie techniki ope­racyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.