Jak walczyć z rakiem jelita grubego

Najlepszym sposobem zapobiegania rakowi jelita grubego lub rozpoznania go we wczesnym stadium jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Badanie przesiewowe (skriningowe) wy­konuje się, aby wykryć polipy lub raka, kiedy pacjent czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów chorobowych. Objawy raka jelita grubego zwykle pojawiają się dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana. Przepro­wadzenie badania skriningowego jest więc sprawą niezmiernej wagi. Aby raka jelita grubego wyleczyć, trzeba go rozpoznać w bardzo wczesnym stadium.

Istnieje pięć różnych rodzajów badań przesiewowych. Moim zdaniem kolonoskopia jest najsku­teczniejszym i najbardziej kompletnym badaniem. Zabieg ten pozwala specjaliście gastroenterologowi lub chirurgowi obej­rzeć światło całej okrężnicy i odbytnicy, w razie potrzeby po­brać próbki tkanek do badania, a także usunąć polipy i tkankę rakową w początkowym stadium wzrostu.

Spośród zabiegów diagnostycznych wykrywających raka ko­lonoskopia jest jedynym, w czasie którego nie tylko można wy­kryć tkankę rakową, ale także usunąć polipy ze ściany okrężnicy lub odbytnicy. Za pomocą innych badań kontrolno-diagnostycznych, takich jak mammografia w raku piersi czy próba wykrycia swoistego antygenu prostaty (PSA), możemy również wykryć nowotwór tych narządów we wczesnych stadiach, ale nie może­my go ani usunąć, ani mu zapobiec. Kolonoskopia jest jedynym zabiegiem, który nie tylko wykrywa raka lub polipy, ale po­zwala podczas tego samego zabiegu usunąć zmiany, a tym sa­mym zapobiec przekształceniu się ich w tkankę rakową.

Niestety wiele osób nigdy nie poddaje się badaniom przesie­wowym w kierunku raka jelita grubego, zaprzepaszczając tym samym możliwość najbardziej skutecznego zapobieżenia tej chorobie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.