PIERWOTNE LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Jest to leczenie uzupełniające, które poprzedza właściwą tera­pię chirurgiczną. Często stosuje się je, by zmniejszyć rozmiary guza przed operacją, aby było go łatwiej usunąć albo aby za­trzymać wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Ta metoda bywa częściej używana przy leczeniu nowotwo­rów odbytnicy. Zwykle polega na połączeniu chemioterapii z naświetlaniem. Niektórzy specjaliści twierdzą, że takie przy­gotowanie może zmniejszyć guz do tego stopnia, iż uda się ura­tować mięsień zwieracza odbytu i pacjent nie będzie musiał mieć założonej przetoki. Nie zostało to jednak statystycznie udowodnione. Sporo pacjentów łatwiej toleruje taką postać le­czenia, bo nie są jeszcze osłabieni samą operacją.

Tę formę leczenia dużo rzadziej stosuje się przy raku okręż­nicy, ponieważ sam zabieg operacyjny daje duże możliwości całkowitego wyleczenia. W bardzo zaawansowanych stadiach raka okrężnicy można czasem leczyć chemicznie i naświetla­niem, aby łatwiej określić granice guza przed zabiegiem chirur­gicznym albo zmniejszyć wymiary guzów przerzutowych w wą­trobie, co ułatwia późniejsze usunięcie operacyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.