PRZERZUTY NOWOTWOROWE

Jeżeli rak przerzucił się do wątroby, chirurg może zasugerować operacyjne usunięcie przerzutów. Czasami zabieg taki wyleczy raka albo przynajmniej przedłuży pacjentowi życie. Wszelkie zabiegi chirurgiczne na przerzutach nowotworowych muszą być połączone z chemioterapią. Zagadnienie to zostanie omó­wione w następnym rozdziale.

W takich wypadkach pożądanym zabiegiem jest częściowa resekcja (wycięcie) wątroby (miejsc zaatakowanych przez no­wotwór wraz z marginesem zdrowej tkanki). Jeżeli ze wzglę­dów anatomicznych lub medycznych taka operacja nie jest możliwa, następną opcją jest kriochirurgia lub niszczenie przez ogrzewanie („termoablację”). Kriochirurgia niszczy tkanki no­wotworowe przez zamrażanie; do ogrzewania używa się mi­krofal lub promieni radiowych. Podczas zabiegu chirurg wpro­wadza sondę zamrażającą lub mikrofalową przez skórę i docie­ra do guza, posługując się obrazem ultradźwiękowym lub tomografią komputerową.

Jeżeli wystąpiły przerzuty do wątroby, a zabiegu chirurgiczne­go nie można wykonać, chirurg może podłączyć do tętnicy wątro­bowej pompę, która będzie dostarczała lek przeciwrakowy pro­sto do wątroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.