Przygotowanie przewodu pokarmowego do zabiegu

Podczas wstępnej rozmowy lekarz wyjaśni ci, jak przygotować się do badania. Ten etap jest absolutnie konieczny dla zapew­nienia powodzenia zabiegu i niewątpliwie jest najbardziej nie­przyjemną częścią całej procedury. Celem tego przygotowania jest oczyszczenie całej okrężnicy z treści pokarmowej i kału, tak aby zapewnić lekarzowi doskonałą widoczność podczas zabie­gu. Po tym przygotowaniu śluzówka okrężnicy będzie prawie tak samo czysta jak śluzówka naszej jamy ustnej. Niektórym się wydaje, że kolonoskopia to odrażający i brudny zabieg. Jak się przekonamy, nie odpowiada to prawdzie. Jeżeli pacjent jest na tyle przytomny, aby oglądać obraz na ekranie podczas samego zabiegu, albo obejrzy później fotografie zrobione podczas bada­nia, przekona się, że jego okrężnica wygląda czysto i interesująco.

Przygotowanie obejmuje specjalną dietę oraz przyjęcie doust­nych środków przeczyszczających na dzień przed zabiegiem. Leki te nie powodują żadnych bólów ani skurczów, a tylko czę­ste wizyty w ubikacji. Niektórzy narzekają na nudności po przy­jęciu środków przeczyszczających. W bardzo rzadkich przypad­kach nudnościom towarzyszą wymioty. Nawet jeżeli doszło do wymiotów, nie należy się obawiać: środki przeczyszczające już powędrowały dalej! Wkrótce przekonasz się o ich działaniu.

Większość pacjentów może funkcjonować normalnie w przed­dzień zabiegu, gdy są na płynnej diecie. Podawanie środków przeczyszczających zaczyna się albo późnym popołudniem, albo wczesnym wieczorem w przeddzień zabiegu. Czas od przyjęcia do zadziałania może być różny. Większość osób za­czyna czuć skutki już w dwie godziny po zażyciu pierwszej dawki, u innych każą one na siebie czekać, dopóki nie połknie się wszystkich dawek leku. Jednego możesz być pewny: u cie­bie też wystąpi biegunka! Jeszcze nie widziałem takiego pacjen­ta, u którego leki przeczyszczające nie poskutkowały. Niektó­rzy potrzebują tylko trochę więcej czasu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.