Walka z rakiem jelita grubego

Wiele razy słyszeliście o cudownym leku, witaminie, soli mine­ralnej lub leku ziołowym, który zapobiega zachorowaniu na raka? Takie sprawy są zawsze w centrum zainteresowania, po­nieważ rak pośrednio lub bezpośrednio dotyka każdego z nas. Czyż nie byłoby cudownie, gdyby istniało coś takiego, co moż­na by zażyć i uwolnić się od groźby raka raz na zawsze?

Niestety życie nie jest takie proste. Wprawdzie uważam, że dodatki są bardzo ważne w profilaktyce raka, ale nie ma takiej jednej magicznej substancji, która by mu zapobiegała. Możemy się spotkać z opinią, że pewne związki lub preparaty zatrzymu­ją proces rakowacenia. Inne osoby, o tradycyjnym sposobie myślenia, twierdzą, że nie ma takiego związku chemicznego, witaminy, zioła lub leku, który jest w stanie mu zapobiec. Od­różnienie prawdy od fikcji nie jest łatwe i lekarze, zasypani róż­nymi informacjami i reklamami, po prostu nie mają czasu, aby uważnie przejrzeć informacje o każdej substancji, o której ktoś twierdzi, że zapobiega nowotworom. Ponadto większość takich rewelacji jest publikowana w mało znanych czasopismach fa­chowych i nie jest poparta wystarczającymi badaniami. Z tych względów lekarz rodzinny nie jest w stanie udzielić szczegóło­wych informacji ani polecić jakiegoś preparatu, a tym bardziej podać jego dawki ani innych szczegółów.

Staram się zaoferować moim pacjentom wszystko, co najlep­sze, zarówno w zakresie medycyny konwencjonalnej, jak i kom­plementarnej. W moich radach dużo miejsca poświęcam do­datkom i chemoprofilaktyce. Słowa „chemoprofilaktyka” używam tutaj na określenie leków, witamin, soli mineralnych i innych substancji, które zapobiegają, odwracają lub zwalniają proces rakowacenia komórek w stadium przedrakowym i prze­kształcania się ich w komórki nowotworowe. Proszę nie mylić tego słowa z chemioterapią, słowem oznaczającym leczenie nowotworów różnymi związkami chemicznymi.

Jestem przekonany, że pewne preparaty uzupełniające i inne substancje mogą mieć działanie zapobiegawcze u kogoś, kto nigdy nie chorował na raka, co więcej, są one również skutecz­ne u osób należących do grupy podwyższonego ryzyka, a także u osób, u których rak został wyleczony i które obawiają się na­wrotu.

W mojej pracy rozpatrywałem w sposób obiektywny, na pod­stawie opublikowanych prac naukowych, skuteczność wielu substancji i stwierdziłem, że jest siedem obiecujących substan­cji, jeżeli chodzi o zapobieganie rakowi jelita grubego:

♦    kwas foliowy,

♦    sole wapnia,

♦    witaminy z grupy D,

♦    selen,

♦    witamina E,

♦    niesteroidowe leki przeciwzapalne,

♦    hormonalna terapia zastępcza.

Dalej omówimy te substancje i wskazówki, jak je stosować w sposób rozważny i odpowiedzialny. Na wstępie ostrzeżenie: nigdy nie stosuj preparatów uzupełniających ani żadnych in­nych leków lub substancji, zanim poradzisz się lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.