Najlepsze preparaty

Zwykle udzielam moim pacjentom następujących wskazówek:

♦    Przede wszystkim staraj się zaspokoić zapotrzebowanie na sole wapnia przez dietę bogatą w wapń. Jeżeli stosowanie takiej diety sprawia ci trudności, to zdecyduj się na przyjmo­wanie dodatkowych preparatów.

♦    Zażywaj węglan wapnia albo cytrynian wapnia. Związki te są zawarte w wielu preparatach, które można kupić bez recepty.

♦    Połykaj tabletki podczas posiłków. Węglan wapnia wchłania się przy udziale kwasów żołądkowych, które są wydzielane przy trawieniu. Rozbij dzienną dawkę na kilka porcji. Orga­nizm może wchłonąć tylko około 0,5 grama soli wapnia na raz. Przyjmowanie dawki wapnia pomiędzy posiłkami może nie być skuteczne, ponieważ wiele soli wapnia nie wchłania się bez jedzenia.

♦    Preparaty wapnia przygotowane ze skorup ostryg mogą za­wierać dużo ołowiu, który jest silną trucizną. Należy ich uni­kać. Na etykiecie zwykle nie podaje się źródła soli wapnia, ale jeżeli jest na niej napisane, że węglan wapnia jest pocho­dzenia „naturalnego”, to najprawdopodobniej pochodzi on ze skorup ostryg. W tym przypadku „naturalny” nie zawsze oznacza „lepszy”! Preparaty wapnia przygotowane z dolomi­tu i mączki kostnej również zawierają ołów.

♦    Nie kupuj preparatu wapnia przygotowanego z korali, bo ich rozreklamowane działanie przeciwrakowe to po prostu zawar­tość węglanu wapnia. Wapń z korali nie różni się więc od wap­nia innego pochodzenia poza tym, że może również zawierać ołów i jest cztery razy droższe od zwykłego węglanu wapnia.

♦ Z wyjątkiem preparatów soli wapnia do żucia i płynnych (które polecam), inne preparaty mogą być zbyt trudno roz­puszczalne, aby mogły zostać wchłonięte i wykorzystane przez organizm. Zdarza się to bardzo często. Aby się przeko­nać, czy preparat, którego chcemy używać, jest rozpuszczal­ny i może być wchłonięty, wrzućmy tabletkę (lub proszek) do kubka z octem. Jeżeli osad zniknie w ciągu pół godziny, preparat jest rozpuszczalny i wchłanialny.

Środki ostrożności

U osób poniżej 65 roku życia nie spodziewamy się praktycznie żadnych działań ubocznych. U osób starszych mogą wystąpić objawy wzdęcia i zaparcia stolca.

Osoby, które biorą leki zmniejszające kwasowość soku żołąd­kowego, nie będą należycie wchłaniać węglanu wapnia. W ta­kim wypadku lepiej stosować cytrynian wapnia, ponieważ ab­sorpcja tego związku nie wymaga obecności kwaśnego soku żołądkowego. Cytrynian wapnia jest również zalecany dla osób z delikatnym żołądkiem.

Niektóre kamienie nerkowe składają się z soli wapnia. Osoby z kamicą nerkową lub chore na nadczynność gruczołów przy­tarczycznych powinny poradzić się lekarza, zanim zaczną brać jakiekolwiek dodatki soli wapnia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.