KWAS FOLIOWY A POLIPY

Kwas foliowy nie jest kwasem w powszechnym tego słowa zna­czeniu. Jest on witaminą z grupy B, niezbędną do normalnego działania całego organizmu, podziału komórek i prawidłowego składu krwi. Kwas foliowy pomaga przy syntezie DNA, nie­zbędnego dla każdej nowo powstającej komórki. W zasadzie w produktach spożywczych znajdujemy folany, czyli sole kwasu foliowego, podczas gdy w tabletkach witaminowych sta­nowiących dodatek do diety występuje on w postaci kwasu. W naszych rozważaniach będziemy używali nazwy „kwas fo­liowy”, bo jest ona powszechnie używana.

Kwas foliowy gra bardzo ważną rolę w organizmie. Stwier­dzono, że zapobiega chorobom serca i wadom rozwojowym układu nerwowego, a ostatnio wykazano również, że zmniej­sza stopień zagrożenia ze strony niektórych nowotworów, włą­czając w to raka jelita grubego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.