ROLA PATOLOGA W ROZPOZNANIU RAKA JELITA GRUBEGO

Patolog to lekarz, który jest wyspecjalizowany w ocenie wyglą­du tkanek i narządów w celu rozpoznania choroby. Patolog nie ma kontaktu z pacjentami, ale mimo to jest ważnym ogniwem w zespołowym wysiłku rozpoznawania i leczenia raka.

Jeżeli podczas wziernikowania usunięto polip, jest on w całości przesyłany do badania histopatologicznego. Patolog bada prze­słaną tkankę pod mikroskopem, ocenia jej cechy charakterystycz­ne i przygotowuje pisemny raport. Raport ten jest zwykle go­towy po upływie tygodnia od daty wykonania wziernikowania.

Zwróć się do swego lekarza z prośbą o pokazanie raportu. Po zaznajomieniu się z jego treścią będziesz mógł zadawać pyta­nia. Masz pełne prawo wglądu w swoją kartotekę, włączając w to raport patologa, i lekarz powinien ci go udostępnić. Raport jest ważną częścią dokumentacji: jest w nim opisane, kiedy za­bieg został wykonany i co stwierdzono podczas badania wycin­ka. Przypuszczam, że często pacjenci nie dopominają się o obej­rzenie raportu, gdyż obawiają się, że i tak nic z niego nie zrozu­mieją. W tym rozdziale chcę między innymi wyjaśnić, jak odczytać raport patologa i lepiej zrozumieć podane tam rozpo­znanie. Nie jest to wcale takie trudne, jak może się wydawać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.