PRZYJRZYJMY SIĘ NASZEMU UKŁADOWI TRAWIENNEMU

Aby lepiej zrozumieć istotę raka jelita grubego i jego szkodliwe­go działania na nasz organizm, musimy przede wszystkim za­poznać się z działaniem układu trawiennego. Na samym po­czątku omówimy anatomię i zapoznamy się z podstawowymi nazwami, których będę następnie używał w dalszych rozdzia­łach. Prześledźmy drogę, jaką przechodzi posiłek, przypuśćmy kanapka z tuńczykiem. Droga ta zaczyna się w ustach, a na­stępnie prowadzi przez ponad siedmio i półmetrowy kanał, zwa­ny przewodem pokarmowym.

Jama ustna

Trawienie kanapki, która stanowiła nasze śniadanie, zaczyna się już w jamie ustnej, gdzie jest ona najpierw rozdrobniona mecha­nicznie, a następnie poszczególne jej składniki pokarmowe ulega­ją trawieniu. Funkcję trawienia składników pokarmowych spełnia­ją enzymy, które rozbijają te składniki na mniejsze cząstecz­ki, które są następnie wchłaniane w przewodzie pokarmowym.

Każdy pokarm, czy to będą węglowodany zawarte w cieście, czy białka albo tłuszcze zawarte w tuńczyku, jest rozkładany przez swoisty enzym, na odpowiednim etapie procesu trawie­nia. Na przykład już w ustach enzym zawarty w ślinie zaczyna trawić węglowodany, rozbijając je na proste cukry.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.