Spożycie alkoholu

Niewątpliwie większość czytelników słyszała, że umiarkowane spożycie pewnych rodzajów napojów alkoholowych, zwłaszcza czerwonego wina, wpływa dobrze na stan zdrowia serca, a tak­że ma inne, pozytywne dla zdrowia skutki. Czerwone wino za­wiera wiele związków, zwanych przeciwutleniaczami, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Przeciwutleniacze znaj­dują się również w owocach i jarzynach. Jednakże nie ulega wątpliwości, że alkohol jest szkodliwy dla okrężnicy, a właści­wie dla całego przewodu pokarmowego. Alkohol zwalnia ru­chliwość jelita grubego, uszkadza błonę śluzową wyściełającą przewód pokarmowy i utrudnia wchłanianie pewnych substan­cji odżywczych (te szkodliwe skutki spożycia alkoholu znikają po zaprzestaniu picia). Niestety, w mojej praktyce widziałem tyle przypadków marskości wątroby, chorób trzustki i krwoto­ków z żylaków przełyku u alkoholików, że wiem coś o tym!

Umiarkowane spożycie alkoholu (jeden drink dziennie) po­woduje zwiększenie zagrożenia rakiem jelita grubego. Efekt ten zaobserwowano u osób, które piły przeważnie piwo albo wyso­koprocentowe napoje alkoholowe. Uczeni nie są pewni, jaki jest mechanizm tego zjawiska, ale przypuszcza się, że abstynencja lub ograniczenie spożycia alkoholu pomaga utrzymać właści­wy poziom kwasu foliowego w organizmie. Kwas foliowy to witamina z grupy B. Przypuszcza się, że zapobiega on proceso­wi złośliwienia komórek jelita grubego.

W tej sprawie wiele pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Z tego względu uważam, że nie powinno się zalecać spożywa­nia alkoholu w celach leczniczych, nawet w najmniejszych ilo­ściach. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości co do szkod­liwego działania alkoholu spożywanego w nadmiarze, a nawet w umiarkowanych ilościach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.